TDT4100 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende algoritmer og datastrukturer, konstruksjoner og kontrollflyt i objektorienterte språk. Modularisering og gjenbruk. Standard programvarebibliotek. Enhetstesting, feilfinning og verktøy for dette. Objektorientert design. Bruk av klasse-, objekt-, sekvens- og samhandlingsdiagrammer i UML. Bruk av design patterns. Enkel app-arkitektur med moderne GUI-toolkit. Java brukes som implementasjonsspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha kunnskap om de viktigste begrepene og mekanismene i objektorienterte språk og om hvordan objektorienterte programmer og enkle apps struktureres og testes.
Ferdigheter:
Studentene skal få ferdigheter i objektorientert programmering og bruk av relevante programmeringsmetoder (koding, testing og feilfinning) og moderne utviklingsverktøy.
Kompetanse:
Studentene skal kunne bruke objektorientert programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, individuelle øvinger og prosjektarbeid i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
TDT4102 3.7 01.09.2008
TDT4130 3.7 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.