course-details-portlet

TDT4100 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 20/100 1 timer
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer G

Faglig innhold

Grunnleggende algoritmer og datastrukturer, konstruksjoner og kontrollflyt i objektorienterte språk. Modularisering og gjenbruk. Standard programvarebibliotek. Enhetstesting, feilfinning og verktøy for dette. Objektorientert design. Bruk av klasse-, objekt-, sekvens- og samhandlingsdiagrammer i UML. Bruk av design patterns. Enkel app-arkitektur med moderne GUI-toolkit. Java brukes som implementasjonsspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om de viktigste begrepene og mekanismene i objektorienterte språk og om hvordan objektorienterte programmer og enkle apps struktureres og testes. Ferdigheter: Studentene skal få ferdigheter i objektorientert programmering og bruk av relevante programmeringsmetoder (koding, testing og feilfinning) og moderne utviklingsverktøy. Kompetanse: Studentene skal kunne bruke objektorientert programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, øvinger (individuelt eller i par) og prosjektarbeid i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeid

Mer om vurdering

Øvinger utføres individuelt eller i grupper.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Den skriftlige avsluttende eksamen må være bestått for å få bestått sluttkarakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
TDT4102 3.7 HØST 2008
TDT4130 3.7 HØST 2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 G 30.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 20/100

Utlevering
22.03.2023

Innlevering
22.03.2023


08:15


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU