Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Opptakskrav

Studentene oppfylle alle tre opptakskravene:

  1. Generell studiekompetanse
  2. Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2)
  3. Matematikk (R1 + R2) eller Fysikk (1 + 2) eller Kjemi (1 + 2) eller Biologi (1 + 2) eller Informasjonsteknologi (1 + 2) eller Geofag (1 + 2) eller Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Eller:
Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav:
2MX og minst ett av følgende seks: 3MX, 3FY, 3BI, 3KJ, 2KJ+3BT eller 2BI+3BT.

Har du studert matematikk ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet, og har spørsmål om fritak for emner (innpass) med ta kontakt med Anniken Skotvoll ved IE-fakultetet

Studiekode for søknad til Samordna opptak: 194 862.


Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Skjerpet opptakskrav fra studieåret 2018-2019

Kunnskapsdepartementet har lansert en forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag. Forsøksordningen vil gjelde for opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021,2021-2022. Endringen innvolverer at søkere må dokumentere matematikk R2 for å være kvalifiserte til enkelte studier.

Opptakskrav fra studieåret 2018-2019:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Se oversikt over endringene på Samordna opptak