course-details-portlet

MA2002 - Bachelorprosjekt i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

I dette kurset skal studenten lære å presentere en matematisk tekst både muntlig og skriftlig. Derfor inneholder kurset flere forskjellige komponenter. Den tekniske komponenten: Den dominerende teknologien/programvaren som brukes ved produksjon av matematisk tekst er typesettingssystemet LaTeX. Kurset inneholder en innføring i bruk at LaTeX for skriving av en matematisk tekst. Den faglige komponenten: Den er et selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Tema for prosjektet i matematikk eller statistikk velges sammen med veileder, og dette skal resultere i en matematisk tekst som beskriver hva som er gjort i prosjektet. Den pedagogiske komponenten: Studenten lærer å presentere et matematisk tema både muntlig og skriftlig gjennom diskusjon og veiledning med medstudenter og veileder.

Læringsutbytte

Studenten er i stand til å presentere et matematisk tema både muntlig og skriftlig på en presis måte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid (bacheloroppgave) med veiledning. Diskusjoner med veilederen. Prosjektarbeidet evalueres gjennom godkjent/ikke godkjent. Den obligatoriske aktiviteten "offentlig muntlig presentasjon av prosjektet" evalueres likeså til godkjent/ikke godkjent. Det gis muntlig tilbakemeldning på presentasjonen av bacheloroppgaven. Tidspunkt for presentasjonen avtales mellom studenten, veileder og sensor. Både prosjekt/oppgave og muntlig presentasjon må være godkjent for å fullføre kurset. I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Se «Læringsformer og aktiviteter». Innleveringsfrister: Oppgave over ett semester: innleveringsfrist i semesteret henholdsvis 1. juni og 15. desember for en vår- og høst-semesters oppgave. Oppgave over to semestre: innleveringsfristene de samme som over, dvs. 1. juni og 15. desember.

Kursmateriell

Oppgis ved prosjektstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2001 7.5 HØST 2014
MA2010 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
01.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU