MA2002 - Bachelorprosjekt i matematiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100
Rapport 80/100

Faglig innhold

I dette kurset skal studenten lære å presentere en matematisk tekst både muntlig og skriftlig.
Derfor inneholder kurset flere forskjellige komponenter.

Den tekniske komponenten: Den dominerende teknologien/programvaren som brukes ved
produksjon av matematisk tekst er typesettingssystemet LaTeX. Kurset inneholder en
innføring i bruk at LaTeX for skriving av en matematisk tekst.

Den faglige komponenten: Den er et selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Tema for
prosjektet i matematikk eller statistikk velges sammen med veileder, og dette skal resultere
i en matematisk tekst som beskriver hva som er gjort i prosjektet.

Den pedagogiske komponenten: Studenten lærer å presentere et matematisk tema både
muntlig og skriftlig gjennom diskusjon og veiledning med medstudenter og veileder.

Læringsutbytte

Studenten er i stand til å presentere et matematisk tema både muntlig og
skriftlig på en presis måte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Diskusjoner med veilederen.

Prosjektarbeidet evalueres gjennom bestått/ikke bestått og en
offentlig muntlig presentasjon av prosjektet evalueres likeså.
Det gis muntlig tilbakemeldning på presentasjonen av
bacheloroppgaven. Tidspunkt for presentasjonen avtales mellom
studenten, veileder og sensor. Både prosjekt og muntlig presentasjon
skal bestås for å fullføre kurset.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved prosjektstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2001 7.5 01.09.2014
MA2010 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100
Høst ORD Rapport 80/100
Vår ORD Muntlig eksamen 20/100
Vår ORD Rapport 80/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.