TMA4190 - Introduksjon til topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for topologi. Første del av emnet består av grunnleggende begreper i generell topologi (for eksempel topologiske rom, kontinuerlige avbildninger, metriske rom, konstruksjoner av topologiske rom, kompakthet, sammenhengende rom). Andre del består av en innføring i algebraisk topologi slik som homotopi, fundamentalgruppen og overdekningsrom. Det vil også bli gitt en kort innføring i homologi med henblikk på ulike beregningsmetoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begreper og metoder i topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i grunnleggende topologi til å formulere og løse problemer av en topologisk natur i matematikk og i andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom emnet undervises på engelsk vil eksamen bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli omgjort til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5034 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.