course-details-portlet

TMA4190 - Introduksjon til topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for topologi. Første del av emnet består av grunnleggende begreper i generell topologi (for eksempel topologiske rom, kontinuerlige avbildninger, metriske rom, konstruksjoner av topologiske rom, kompakthet, sammenhengende rom). Andre del består av en innføring i algebraisk topologi slik som homotopi, fundamentalgruppen og overdekningsrom.

Læringsutbytte

  1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begreper og metoder i topologi.
  2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i grunnleggende topologi til å formulere og løse problemer av en topologisk natur i matematikk og i andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk.

Mer om vurdering

Dersom emnet undervises på engelsk vil eksamen bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli omgjort til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5034 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 40
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU