course-details-portlet

TMA4190 - Introduksjon til topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for topologi. Første del av emnet består av grunnleggende begreper i generell topologi (for eksempel topologiske rom, kontinuerlige avbildninger, metriske rom, konstruksjoner av topologiske rom, kompakthet, sammenhengende rom). Andre del består av en innføring i algebraisk topologi slik som homotopi, fundamentalgruppen og overdekningsrom. Det vil også bli gitt en kort innføring i homologi med henblikk på ulike beregningsmetoder.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begreper og metoder i topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i grunnleggende topologi til å formulere og løse problemer av en topologisk natur i matematikk og i andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom emnet undervises på engelsk vil eksamen bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli omgjort til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5034 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2020

Innlevering 27.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU