course-details-portlet

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til prosedyreorientert programmering, med Python som språk. Konsepter som dekkes: Variable og datatyper, tallrepresentasjon og dens betydning i beregninger (f.eks. avrundingsfeil. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Strenger, lister, tupler, tabeller, mengder og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntaksbehandling. Beregninger og visualisering: Moduler spesielt egnet for matematiske beregninger (Numpy) og visualisering av data (Matplotlib).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • K1: Kan forklare grunnleggende prinsipper for digital representasjon av informasjon.
  • K2: Kan forklare virkemåten til sentrale mekanismer for prosedyreorientert programmering i Python.
  • K3: Kan forklare grunnleggende algoritmer innen programmering, samt for enkle numeriske beregninger.

Ferdigheter.

  • F1: Kan løse problemer ved å skrive fungerende prosedyreorienterte programmer, og ved å komplettere kode hvor noen fragmenter mangler.
  • F2: Kan bruke relevante programmeringsverktøy til utvikling, testing og feilsøking av programkode.
  • F3: Kan forklare egen kode for andre (virkemåte, tankegang) og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres kode.

Generell kompetanse: Evne til å reflektere over bruk av programmering til beregninger knyttet til egen fagdisiplin.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5
TDT4109 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
TDT4111 5.0 HØST 2022
IT1001 7.5 HØST 2023
INGT1002 2.5 HØST 2023
INGA1002 2.5 HØST 2023
INGG1002 2.5 HØST 2023
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 13.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL520 Sluppenvegen 14 54
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 51
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL430 Sluppenvegen 14 54
G326 Gnisten/Fagskolen 2
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL323 Sluppenvegen 14 0
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 56
SL274 Sluppenvegen 14 16
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL123 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 6
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL210 Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU