course-details-portlet

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).
IKT-teori:
Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
Digital representasjon av informasjon.
Algoritmer.
Nettverk og kommunikasjon.
Prosedyreorientert programmering:
Variabler og datatyper.
Input og output.
Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
Numerikk, simulering, og beregninger.
Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger.
Rekursjon, sortering og søking.
Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kommunikasjon og nettverk.
Har grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
Ferdigheter:
Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.
Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel relatert til hvor sikkert systemet er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1102 7.5
TDT4105 7.5
TDT4115 7.5
IT1101 3.7
IT1103 3.7
SIF8008 7.5
MNFIT111 3.7 01.01.2008
MNFIT100 3.7 01.01.2008
MNFIT101 5.0 01.01.2008
MNFIT113 3.7 01.01.2008
TDT4109 7.5 01.09.2019
TDT4127 5.0 01.09.2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst NY Skriftlig eksamen 100/100 D 10.12.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 56
SL321 Sluppenvegen 14 3
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 16
SL315 Sluppenvegen 14 3
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 64
SL210 Sluppenvegen 14 48
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 78
SL274 Sluppenvegen 14 7
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 78
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 47
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 60
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 60
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 76
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 10.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL326 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 13
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 5
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 27
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 57
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 59
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
Sommer UTS2 Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU