course-details-portlet

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3). IKT-teori: Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Digital representasjon av informasjon. Nettverk og kommunikasjon. Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger. Grunnleggende forståelse og bruk av modulene NumPy og Matplotlib. Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kommunikasjon og nettverk.
 • Har grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
 • Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program. Ferdigheter:
 • Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
 • Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
 • Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
 • Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.
 • Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel relatert til hvor sikkert systemet er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå eksamen kreves det at hver hoveddel av eksamen bestås. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1102 7.5
TDT4105 7.5
TDT4115 7.5
IT1101 3.7
IT1103 3.7
SIF8008 7.5
MNFIT111 3.7 VÅR 2008
MNFIT100 3.7 VÅR 2008
MNFIT101 5.0 VÅR 2008
MNFIT113 3.7 VÅR 2008
TDT4109 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
01.12.2021

Innlevering
01.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU