course-details-portlet

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til prosedyreorientert programmering, med Python som språk. Konsepter som dekkes: Variable og datatyper, tallrepresentasjon og dens betydning i beregninger (f.eks. avrundingsfeil. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Strenger, lister, tupler, tabeller, mengder og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntaksbehandling. Beregninger og visualisering: Moduler spesielt egnet for matematiske beregninger (Numpy) og visualisering av data (Matplotlib).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • K1: Kan forklare grunnleggende prinsipper for digital representasjon av informasjon.
 • K2: Kan forklare virkemåten til sentrale mekanismer for prosedyreorientert programmering i Python.
 • K3: Kan forklare grunnleggende algoritmer innen programmering, samt for enkle numeriske beregninger.

Ferdigheter.

 • F1: Kan løse problemer ved å skrive fungerende prosedyreorienterte programmer, og ved å komplettere kode hvor noen fragmenter mangler.
 • F2: Kan bruke relevante programmeringsverktøy til utvikling, testing og feilsøking av programkode.
 • F3: Kan forklare egen kode for andre (virkemåte, tankegang) og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres kode.

Generell kompetanse: Evne til å reflektere over bruk av programmering til beregninger knyttet til egen fagdisiplin.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5
TDT4109 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
TDT4111 5.0 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 D 08.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 4
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 44
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 79
SL430 Sluppenvegen 14 11
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 74
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 67
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (2) 100/100 D 08.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
C226 Ankeret/Hovedbygget 0
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 7
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 43
SL274 Sluppenvegen 14 17
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
C225 Ankeret/Hovedbygget 0
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL520 Sluppenvegen 14 34
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Tidspunkt er fordelt - sjekk ditt klokkeslett! Eksamen i Trondheim vil bli avviklet både kl. 09 og kl. 15
 • 2) Tidspunkt er fordelt - sjekk ditt klokkeslett! Eksamen i Trondheim vil bli avviklet både kl. 09 og kl. 15
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU