TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).

IKT-teori:
- Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
- Digital representasjon av informasjon.
- Algoritmer.
- Nettverk og kommunikasjon.
- Systemutvikling (software engineering).

Prosedyreorientert programmering:
- Variabler og datatyper.
- Input og output.
- Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
- Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
- Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
- Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
- Rekursjon, sortering og søking.
- Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
- Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kommunikasjon og nettverk.
- Har grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
- Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.

Ferdigheter:
- Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
- Kan bruke relevante programmeringsverktøy.
- Kan analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet, formulere en løsning som pseudokode eller flytskjema, og programmere og teste en løsning i Python.
- Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter.
- Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1101 3.7
IT1102 7.5
IT1103 3.7
MNFIT100 3.7 01.01.2008
MNFIT101 5.0 01.01.2008
MNFIT111 3.7 01.01.2008
MNFIT113 3.7 01.01.2008
SIF8008 7.5
TDT4105 7.5
TDT4115 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 12.12.2017 09:00 D1 , D2 , D3 , F2 , F1 , R D1-185 Datasal , KJL1 , R73 , R40 , R D1-102 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.