TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).
IKT-teori:
Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
Digital representasjon av informasjon.
Algoritmer.
Nettverk og kommunikasjon.
Prosedyreorientert programmering:
Variabler og datatyper.
Input og output.
Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
Numerikk, simulering, og beregninger.
Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger.
Rekursjon, sortering og søking.
Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kommunikasjon og nettverk.
Har grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
Ferdigheter:
Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.
Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel relatert til hvor sikkert systemet er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1102 7.5
TDT4105 7.5
TDT4115 7.5
IT1101 3.7
IT1103 3.7
SIF8008 7.5
MNFIT111 3.7 01.01.2008
MNFIT100 3.7 01.01.2008
MNFIT101 5.0 01.01.2008
MNFIT113 3.7 01.01.2008
TDT4109 7.5 01.09.2019
TDT4127 5.0 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** INSPERA 100/100 D 10.12.2019
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen vil bli avviklet både kl. 09 og kl. 15. Din eksamenstid vil bli publisert på studentweb etter trekkfrist.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.