course-details-portlet

TDT4120 - Algoritmer og datastrukturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Metoder for å analysere effektiviteten av algoritmer, splitt- og hersk-teknikker, rekursive løsningsmetoder. Metoder for ordning, søking i og sortering av datamengder. Datastrukturer for effektiv gjenfinning av data, dynamisk programmering og grådighetsalgoritmer. Datastrukturer for etablering av grafer og nettverk, samt metoder for gjennomløping og leting. Algoritmer for å finne beste vei(er) og koplinger (matchinger), spenntrær og maksimal flyt. Teori for problemkompleksitet. Algoritmene uttrykkes mest mulig språkuavhengig.

Læringsutbytte

Kunnskaper – kandidaten skal ha kunnskap om:
- Et bredt spekter av etablerte algoritmer og datastrukturer med nytteverdi på tvers av mange fagområder.
- Klassiske algoritmiske problemer med kjente effektive løsninger.
- Komplekse problemer uten kjente effektive løsninger.

Ferdigheter – kandidaten skal kunne:
- Analysere algoritmers effektivitet for å oppnå best mulig løsning på et gitt problem.
- Formulere et problem så det rasjonelt kan løses av en algoritme.
- Bruke kjente designmetoder for å konstruere nye effektive algoritmer.

Generell kompetanse – kandidaten skal være i stand til:
- Å bruke kjente algoritmer og tilgjengelige programmoduler på nye problemstillinger.
- Utvikle og realisere nye datatekniske løsninger på komplekse problemstillinger med rot i en praktisk virkelighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, tredje utgave. (Det tas forbehold om endringer.)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8010 7.5
IT1105 7.5
MNFIT115 7.5
MNFIT112 7.5
IDATA2302 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C220 Hovedbygget 3
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 34
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 64
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 15
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 4
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU