course-details-portlet

TDT4120 - Algoritmer og datastrukturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Metoder for å analysere effektiviteten av algoritmer, splitt- og hersk-teknikker, rekursive løsningsmetoder. Metoder for ordning, søking i og sortering av datamengder. Datastrukturer for effektiv gjenfinning av data, dynamisk programmering og grådighetsalgoritmer. Datastrukturer for etablering av grafer og nettverk, samt metoder for gjennomløping og leting. Algoritmer for å finne beste vei(er) og koplinger (matchinger), spenntrær og maksimal flyt. Teori for problemkompleksitet. Algoritmene uttrykkes mest mulig språkuavhengig.

Studenter uten adgang til emnet kan i stedet ta TDT4121 Innføring i algoritmer, som er ekvivalent som grunnlag for senere emner, og er rettet mot programmer som ikke har datateknologi som en del av sin kjerne.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om (1) et bredt spekter av etablerte algoritmer og datastrukturer med nytteverdi på tvers av mange fagområder, (2) klassiske algoritmiske problemer med kjente effektive løsninger og (3) komplekse problemer uten kjente effektive løsninger.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne (1) analysere algoritmers effektivitet for å oppnå best mulig løsning på et gitt problem, (2) formulere et problem så det rasjonelt kan løses av en algoritme og (3) bruke kjente designmetoder for å konstruere nye effektive algoritmer.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å (1) bruke kjente algoritmer og tilgjengelige programmoduler på nye problemstillinger og (2) utvikle og realisere nye datatekniske løsninger på komplekse problemstillinger med rot i en praktisk virkelighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, fjerde utgave. (Det tas forbehold om endringer.)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8010 7.5
IT1105 7.5
MNFIT115 7.5
MNFIT112 7.5
IDATA2302 7.5 HØST 2020
IDATT2101 7.5
TDT4121 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 43
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 10
SL123 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 38
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 32
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 55
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU