course-details-portlet

MA1102 - Grunnkurs i analyse 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Reelle og komplekse tall, grunnleggende topologi for euklidske rom, algebraens fundamentalteorem, delvis summasjon, følger og rekker, potensrekker, Taylor-rekker, uniform konvergens av funksjonsfølger, Weierstrass’ approksimasjonteorem, førsteordens differensialligninger, Picard-Lindelöfs teorem, lineære differensialligninger, potensrekkeløsninger av differensialligninger.

Læringsutbytte

  1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om grunnleggende begrep innenfor matematisk analyse. Studenten har et solid grunnlag for videre studier i analyse og av differensialligninger. Studenten har kunnskap om de krav som stilles til stringens i matematisk analyse.
  2. Ferdigheter. Studenten har grunnleggende tekniske regneferdigheter som er viktige innen matematisk analyse. Studenten kan sette seg inn i matematiske resonnement som kombinerer ulike begreper og resultater fra emnets faglige innhold. Studenten er i stand til selv å utlede enkle setninger som bygger på emnets faglige innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Karakter basert på skriftlig avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA100 6.0
MA6102 7.5
TMA4100 3.7
TMA4101 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU