course-details-portlet

TMA4160 - Kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

En kort oversikt over symmetrisk kryptografi. Diffie-Hellman, offentlig-nøkkel-kryptografi (ElGamal, RSA, lattice-basert), digitale signaturer (RSA, Schnorr). Sikkerhetsdefinisjoner for kryptosystemer. Algoritmer fra algebra og tallteori, deriblant primtallstesting, beregning av diskrete logaritmer i sykliske grupper og elliptiske kurver over endelige kropper. Innholdet kan variere litt fra år til år, og kan inneholde mer avanserte emner.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har en oversikt over algebraen som utgjør grunnlaget for moderne symmetrisk og asymmetrisk kryptografi, og en viss kunnskap om klassisk og moderne symmetrisk kryptografi. Studenten er kjent med teorien for endelige sykliske grupper, endelige kropper, elliptiske kurver og latticer (gitter). Videre er studenten kjent med motivasjonen for, bruken av og angrep på asymmetrisk kryptografi, og kjenner hovedsystemene og sikkerhetsdefinisjonene. 2. Ferdigheter. Studenten mestrer kryptografiske algoritmer, inklusive algoritmer for nøkkelgenerering, kryptering, dekryptering og kryptanalyse. Studenten har tilegnet seg en viss intuisjon for hvordan man angriper kryptosystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kan bli krav om bruk av datamaskiner i øvingene. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5023 7.5
TMA4155 4.5 HØST 2007
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 41
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU