HMS0002 - HMS-kurs for 1. årsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt 100/100

Faglig innhold

- Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid
- Evakueringsrutiner ved brann
- Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: Førstehjelp (2 timer), brannvern (1 time).
Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).
Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.
De obligatoriske aktivitetene foregår i ukene 37-40. Fritak for førstehjelpskurs gis kun når det kan framlegges dokumentasjon på avlagt tilsvarende kurs i løpet av inneværende eller foregående år. Kontakt Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ved evt. spørsmål på e-postadressen: studier@ie.ntnu.no

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MTDT)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Energi og miljø (MTENERG)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Kommunikasjonsteknologi (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Deltatt 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.