course-details-portlet

HMS0002 - HMS-kurs for 1. årsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt 50/100
Deltatt 50/100

Faglig innhold

- Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid
- Evakueringsrutiner ved brann
- Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: Førstehjelp (2 timer), brannvern (1 time).

Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).

Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Datateknologi (MTDT)
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Energi og miljø (MTENERG)
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 15.03.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Deltatt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Deltatt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU