HMS0002 - HMS-kurs for 1. årsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt 50/100
Deltatt 50/100

Faglig innhold

- Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid
- Evakueringsrutiner ved brann
- Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: Førstehjelp (2 timer), brannvern (1 time).

Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).

Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Datateknologi (MTDT)
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Energi og miljø (MTENERG)
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Kommunikasjonsteknologi (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Deltatt 50/100
Høst ORD Deltatt 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.