Hva kan jeg bli?

Bachelor i matematiske fag, Trondheim

Hva kan du bli?

Matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling og vår forståelse av verden. Verdens bærekraftmål kan ikke nås uten matematikken!  Spørsmålene og problemstillingene en ønsker å løse i fremtiden vil ofte være nye, men de matematiske fagene disse løsningene bygger på vil være de samme.

Matematikere trengs innen i nesten alle områder i samfunnet som for eksempel innenfor kommunikasjon, medisin, naturfag, teknologi, finans, kunst, miljø, offentlig forvaltning og mye mer.

Med en utdanning innen matematiske fag blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Statistisk sentralbyrå (SSB), Equinor, DNB, Apple, Forsvaret, statsforvaltningen og høyere utdanning er noen eksempler på hvor matematisk kompetanse etterspørres.

Du kan jobbe innen:

  • bioteknologi
  • fornybar energi
  • forsikring, bank og finans
  • forskning og undervisning
  • IT og kommunikasjon
  • medisinsk forskning og utvikling av legemidler
  • ingeniør- og teknologibedrifter

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU: 

Andre lignende masterstudier ved NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Med fordypning i biomatematikk i studieretning statistikk under bachelorstudiet kan du søke opptak på enkelte masterstudier i biologi.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon