course-details-portlet

MA3402 - Differensialformer på mangfoldigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omhandler studiet av differensialformer og vektoranalyse på mangfoldigheter. Emnet vil innføre de Rham-teori som et verktøy for å studere topologien til mangfoldigheter. Tema som vil bli studert er: mangfoldigheter, tangentrom, ytrealgebraer og differensialformer (lokale og globale), de Rham-kohomologi, orientasjon, integrasjon og Stokes' teorem, og anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begrep og metoder innen differensialformer, de Rham-kohomologi og integrasjon på mangfoldigheter.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om de Rham-teori til å formulere og løse problemer av en topologisk natur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger holdes på engelsk dersom emnet tas av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Eksamen gis bare på engelsk dersom forelesningene gis kun på engelsk. Muntlig eksamen med mindre noe annet blir avtalt.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA317 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Topologi
  • Topologi og geometri
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU