Studiemiljø

Bachelor i matematiske fag, Trondheim

Studiemiljø

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hos oss får du en praktisk og allsidig matematikk utdanning med tett oppfølging av ditt fagmiljø. Som bachelorstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Undervisningen består av forelesninger, selvstudium og gruppeøvinger.
Studieprogrammet har 33 studieplasser i Trondheim.

Linjeforeningen Delta

Linjeforeningen for realfagstudiene i matematikk og fysikk, Delta, arbeider for at du som student skal få et bredt tilbud ved siden av studiet. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.

Matteland og leseplasser

Som student på matematiske fag får du tilgang til matematikkstudentenes eget "Matteland" med lesesalsplasser, sosiale gruppeområder, kjøkkenkroker og datasaler. Her kan du diskutere og jobbe med matematikk sammen med medstudenter i hyggelige omgivelser.

Studenter i soslalt lag på matteland. Foto: Geir Mogen

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon