course-details-portlet

TMA4140 - Diskret matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i matematisk logikk og mengdelære, og elementær tallteori med modulær aritmetikk. Andre sentrale tema er: Følger, rekurrensrelasjoner, matematisk induksjon og kombinatoriske tellemetoder med anvendelser. I tillegg gis en innføring i teorien for relasjoner, grafer og trær, samt formelle språk, grammatikker og endelige automater.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grunnleggende kunnskaper innen matematisk logikk, mengdelære og kombinatoriske tellemetoder. Studenten har kjennskap til elementær tallteori, inkludert det kinesiske restteorem og Fermats lille teorem. Studenten har kunnskap om rekursjon og induksjon, samt om relasjoner, grafer og trær. Studenten har også grunnleggende kunnskaper om formelle språk, grammatikker og endelige automater. 2. Ferdigheter. Studenten kan gjøre praktisk bruk av elementær logikk og mengdelære, kan bruke Euklids algoritme, og behersker modulær aritmetikk. Studenten kan løse systemer av lineære kongruenser ved hjelp av det kinesiske restteorem, kan føre enkle induksjonsbevis og kan gjenkjenne, forstå og bruke begreper som relasjoner, grafer og trær i anvendelser, f.eks. innen informasjonsteknologi. Videre kan studenten anvende kombinatoriske tellemetoder til å løse praktiske problemer, og kan gjøre praktisk bruk av endelige automater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5015 7.5
MA0302 3.7 HØST 2007
MA0301 3.7 HØST 2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 15.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 28
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL430 Sluppenvegen 14 16
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL325 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU