course-details-portlet

TTM4135 - Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Kryptografi; symmetriske og offentlig-nøkkel, kryptografiske protokoller, nøkkeldistribusjon, autentisering, digitale signaturer. Nettverkssikkerhet; tilgangskontroll, tjenester og mekanismer for autentisering, nettverkssikkerhetsprotokoller, applikasjonslagsikkerhet og sikker nettverksadministrasjon.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
Å få en grunnleggende forståelse av prinsipper i kryptografi og nettverkssikkerhet, med kunnskap innen fire områder:
1) kryptografiske algoritmer;
2) teknikker og algoritmer for nøkkelhåndtering, nøkkeldistribusjon og autentisering.
3) bruk av kryptografiske algoritmer i nettverksprotokoller og applikasjoner;
4) teknikker for sikring av datamaskiner mot inntrengere og ondsinnet programvare.

B. Ferdigheter:
1) Å kunne evaluere sikkerhet i systemer med hensyn til formålstjenlig bruk av sikkerhetstjenester og mekanismer.
2) Å være i stand til å designe grunnleggende sikkerhetsarkitekturer ved å velge og integrere relevante sikkerhetskomponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk arbeid og øvinger.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår tekniske øvinger som teller 20%, rapport fra praktisk arbeid som teller 20% og avsluttende eksamen (digital hjemmeeksamen) som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU