TTM4135 - Informasjonssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Kryptografi; symmetriske og offentlig-nøkkel, kryptografiske protokoller, nøkkeldistribusjon, autentisering, digitale signaturer. Nettverkssikkerhet; tilgangskontroll, tjenester og mekanismer for autentisering, nettverkssikkerhetsprotokoller, applikasjonslaget sikkerhet og sikker nettverksadministrasjon.
Systemsikkerhet; innbruddsdeteksjon, ondsinnet programvare, brannmurer, identifikasjon.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
Å få en grunnleggende forståelse av prinsipper i kryptografi og nettverkssikkerhet, med kunnskap innen fire områder:
1) kryptografiske algoritmer;
2) teknikker og algoritmer for nøkkelhåndtering, nøkkeldistribusjon og autentisering.
3) bruk av kryptografiske algoritmer i nettverksprotokoller og applikasjoner;
4) teknikker for sikring av datamaskiner mot inntrengere og ondsinnet programvare.

B. Ferdigheter:
1) Å kunne evaluere sikkerhet i systemer med hensyn til formålstjenlig bruk av sikkerhetstjenester og mekanismer.
2) Å være i stand til å designe grunnleggende sikkerhetsarkitekturer ved å velge og integrere relevante sikkerhetskomponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk arbeid og øvinger.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår tekniske øvinger som teller 20%, rapport fra praktisk arbeid som teller 20% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5040 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.