MA3002 - Generell topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innholdet i emnet kan variere, men vil vanligvis omfatte:
metriske rom,
kontinuerlige funksjoner,
topologiske rom,
produktrom,
kvotientrom,
nets og filtre,
separasjon,
kompakthet og
sammenheng.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begrep og metoder innen generell topologi.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i generell topologi til å formulere og løse problemer av topologisk natur innen matematikk og andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.




Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 23.05.2019 09:00 SL215 , SL120 blå sone , SL111 blå sone , SL238
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.