course-details-portlet

MA3202 - Galoisteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av kurset TMA4150 (og det er en fordel å ha tatt MA3201 Ringer og moduler). Grunnleggende egenskaper ved kroppsutvidelser diskuteres, og samspillet mellom gruppeteori og kroppsteori, formulert gjennom Galoisteorien. Flere anvendelser behandles, spesielt uløsbarheten av en generell 5. gradsligning.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker forskjellige typer av kroppsutvidelser, for eksempel normale utvidelser, og har god forståelse for samspillet mellom gruppeteori og kroppsteori. Spesielt forstår studenten Galoisteoriens anvendelser på spørsmål om løsbarhet av 5. gradsligninger. 2. Ferdigheter. Studenten kan beskrive Galoisgruppen til en gitt kroppsutvidelse, og finne korrespondanser mellom undergrupper og mellomkropper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres enten på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA319 7.5
MNFMA321 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 26
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU