MA3202 - Galoisteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av kurset TMA4150 (og det er en fordel å ha tatt MA3201 Ringer og moduler).
Grunnleggende egenskaper ved kroppsutvidelser diskuteres, og samspillet mellom gruppeteori og kroppsteori,
formulert gjennom Galoisteorien. Flere anvendelser behandles, spesielt uløsbarheten av en generell 5. gradsligning.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker forskjellige typer av kroppsutvidelser, for eksempel normale utvidelser, og har god forståelse for samspillet mellom gruppeteori og kroppsteori. Spesielt forstår studenten Galoisteoriens anvendelser på spørsmål om løsbarhet av 5. gradsligninger.

2. Ferdigheter. Studenten kan beskrive Galoisgruppen til en gitt kroppsutvidelse, og finne korrespondanser mellom undergrupper og mellomkropper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres enten på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA319 7.5
MNFMA321 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.