Institutt for psykologi

Ansatte


Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll
Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter