Torbjørn Rundmo

Professor Institutt for psykologi
73591656
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 421

Bakgrunn og aktiviteter

Tel. +47 73 90652152

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner