Christian Dillner Hagen

Avdelingsingeniør Institutt for språk og litteratur
73596301
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5548

Bakgrunn og aktiviteter

Aabeidsoppgaver

  • drift og vedlikehold av instituttets laboratorier (Fonlab, Datalinlab, Språklab 1, Språklab 2 og Språktilegnelseslab) og øvrige tekniske utstyr.
  • Utlån av utstyr.
  • Drift og vedlikehold av serverne Ginnungagap (phoneticdatabase) og Edwarda.
  • bestilling, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr.
  • støtte for opptak og redigering av lyd data.