Bakgrunn og aktiviteter

Aabeidsoppgaver

  • drift og vedlikehold av instituttets laboratorier.
  • bestilling, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr til instituttet, laboratoriene og ansatte.
  • utvikling, drift og vedlikehold av bestillingsskjema for HF.
  • utlån av utstyr.
  • utvikling, drift og vedlikehold av utlånsdatabasen.
  • støtte for opptak og redigering av lyd og videoopptak.
  • bestilling av kontorpc og telefonnummer til nyansatte.