Bakgrunn og aktiviteter

PhD fra Unviersitetet i Bergen i 2012

Forskningsinteresser:

Søvn, cirkadiane rytmer og teknologi.

Skiftarbeid, helse og individuelle forskjeller i forskjellige populasjoner, inkludert sykepleiere, musikere, offshore arbeidere, ansatte i politiet, studenter, ungdom og eldre. 

Arbeid og stress og hvordan man kan tilpasse seg til og tolerere fysisk og mentalt utfordrende jobber.

Innovativ forskning og utdanning og populærvitenskapelig kommunikasjon. 

Prosjektleder for de følgende forskningsprosjektene: 

ResearchMe: Exploring the role of circadian rhythm and temporal diversity in affect and cognition using a novel research approach (ResearchMe)

SAPPH (Sleep, activity, psychosocial work environment and health of police employees): Longitudinal study coordinated by PhD student Torhild Anita Sørengaard.

SLEEPIC (Sleep, individual differences and cognitive functioning). Partial sleep deprivation study following 59 participants with actigraphy and cognitive testing for 10 days.

Shift work tolerance and individual differences. Longitudinal study of shift work, health and individual differences among night workers.

ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Ingvild_Saksvik-Lehouillier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner