Silje M. Husby

Stipendiat

Institutt for psykologi
73597462
Bygg 12, 12.370, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner