Trude Reinfjell

Førsteamanuensis Institutt for psykologi
73597693
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 311

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner