Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgrad i evolusjonspsykologi. Interesseområder: Evolusjonspsykologi, seksuell atferd og kryss-kulturelle studier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner