Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgrad i evolusjonspsykologi. Interesseområder: Evolusjonspsykologi, seksuell atferd og kryss-kulturelle studier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen; Grøntvedt, Trond Viggo. (2018) Casual Sex. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.
  • Kennair, Leif Edward Ottesen; Grøntvedt, Trond Viggo; Bendixen, Mons; Amundsen, Trond. (2016) Sexual Behaviour. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.
  • Grøntvedt, Trond Viggo; Kennair, Leif Edward Ottesen. (2015) Evolusjon av personlighet og individuelle forskjeller. Personlighetspsykologi.