Bakgrunn og aktiviteter

Alexander Olsen is the head of the Clinical Neuroscience Laboratory (CNL), and an Associate Professor at the Department of Psychology at the Norwegian University of Science and Technology. He is also a certified specialist in clinical neuropsychology, with a clinical position at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, St. Olavs Hospital, where he is working with neuropsychological assessments and clinical follow-up of patients with acquired brain injury.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner