Bakgrunn og aktiviteter

Foskar på utvikling av eksekutive funksjonar, sjølvkontroll og sjølvregulering hjå barn.