Bakgrunn og aktiviteter

Foskar på utvikling av eksekutive funksjonar, sjølvkontroll og sjølvregulering hjå barn.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner