Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Johannesen, Berit Overå. (2010) Norwegian children negotiating cross-gender play. Insights and Outlouds: Childhood Research in the North.
  • Johannesen, Berit Overå. (2010) Production de sens et positionnement moral dans les jeux d'imagination lego. Cultures enfantines.
  • Corsaro, William A.; Johannesen, Berit Overå. (2007) The creation of new cultures in peer interaction. The cambridge handbook of sociocultural psychology.

Rapport/avhandling

  • Johannesen, Berit Overå. (2008) Rapport fra observasjonsuke i SFO H-07. 2008.
  • Johannesen, Berit Overå. (2008) Rapport fra observasjonsuke om IKT i barnehagen. 2008.
  • Johannesen, Berit Overå. (2006) Rapport fra observasjonsuke i SFO. 2006.
  • Johannesen, Berit Overå. (2006) Å holde på med Lego, en empirisk studie i meningsdannelse. 2006.