Bakgrunn og aktiviteter

Leder av forskningsgruppen og forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim https://www.ntnu.no/tidlig-trygg

Forskningsinteresser

Årsaker til utvikling og endring av

 • psykiske vansker hos barn og unge
 • sosial tilhørighet, vennerelasjoner og sosial kompetanse
 • skoletilpasning og lærer-elev forholdet
 • selvbilde
 • sosiale medier og gaming
 • forståelse og regulering av emosjoner
 • tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • eksekutive funksjoner
 • fysisk aktivitet
 • søvn
 • vekt og spising
 • foreldreskap og foreldre- barn relasjoner

Pågående forskningsprosjekter

Tidlig trygg i Trondheim https://www.ntnu.no/tidlig-trygg

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner https://www.ntnu.no/rkbu/psykisk-helse-hos-barn-i-barnevern

Ung i Norge https://blogg.hioa.no/ung-i-norge 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner