73597482 92268814
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12570

Bakgrunn og aktiviteter

Cand. Psychol./Klinisk psykolog, NTNU

Forskningsfelt: Utviklingspsykologi, utviklingspsykopatologi

Forskningsprosjekt: "Tidlig trygg i Trondheim" (TtiT)

Emneansvarlig: PSY2903, PSY2015/PSYPRO4315

Emner/veiledning:  PSY1015/PSYPRO4115, PSYPRO4202/4203/4204, PSYPRO4700, PSY3110, PSY3113, PSY3914

Tidligere undervisning: PSYPRO4040, PED1002, MDV6201 (RKBU), HSAR1003-A (HiST), HSGBVB (HiST)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner