Truls Ryum

Førsteamanuensis Institutt for psykologi
73597885 41608735
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12.347

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lohne, Jardar; Drevland, Frode; Åsgård, Tina; Hoven, Tore; Lædre, Ola; Ryum, Truls. (2017) Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
  • Ryum, Truls. (2016) Personlighetsforstyrrelser. Psykiske lidelser.
  • Ryum, Truls; Vogel, Patrick A.; Hjemdal, Odin. (2016) Utredning og diagnostikk. Psykiske lidelser.