Lise Akersveen Horntvedt

Prosjektkoordinator/Forskningsassistent for Tidlig Trygg i Trondheim (TtiT)

lise.horntvedt@ntnu.no
92413393 Bygg 7, 7538, Dragvoll