Institutt for psykologi - NTNU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi - NTNU

To personer sitter ved en pc. Foto.

Instituttet tilbyr utdanning innen psykologi på bachelor- og masternivå, profesjonsutdanning i psykologi og doktorgradsutdanning.

Institutt for psykologi har per i dag ca 90 ansatte. Ca. 75 er vitenskapelig stillinger, som sammen utgjør et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor psykologi. De vitenskapelig ansatte er ansvarlige for undervisningen ved de ulike studieprogrammene instituttet tilbyr. I tillegg foregår det ved instituttet forskning innenfor et bredt spekter av psykologiske problemstillinger. De ulike forskningsmiljøene/forskningsgruppene samarbeider med andre forskere nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonskart Institutt for psykologi – Ledelse, råd og utvalg

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid: 08.30–11.30 og 12.30–14.00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Twitter-ikon Følg oss på Twitter

 

Strategi Institutt for psykologi