Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi - NTNU

Institutt for psykologi holder til i landlige omgivelser ved NTNUs campusområde på Dragvoll i Trondheim. Instituttet tilbyr utdanning innen psykologi på bachelornivå og innenfor frie emner. Videre tilbys mastergrad med to spesialiseringer, profesjonsutdanning i psykologi og doktorgradsutdanning.

Institutt for psykologi har per i dag ca 90 ansatte. Ca 75 er vitenskapelig stillinger, som sammen utgjør et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor psykologi. De vitenskapelig ansatte er ansvarlige for undervisningen ved de ulike studieprogrammene instituttet tilbyr. I tillegg foregår det ved instituttet forskning innenfor et bredt spekter av psykologiske problemstillinger. De ulike forskningsmiljøene/forskningsgruppene samarbeider med andre forskere nasjonalt og internasjonalt.

Campusområdet på Dragvoll huser Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) med sine institutt. Ved Dragvoll campus finnes i tillegg også universitetsbibliotek, faglig bokhandel, kiosk, kantine og kafe. Studenter og ansatte kan trene i idrettsbygget som også ligger knyttet til campus.  

Institutt for psykologi feiret høsten 2017 50-års jubileum.

Organisasjonskart Institutt for psykologi - Ledelse, råd og utvalg


Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll
Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter