Tre - et bærekraftig byggemateriale

Tre - et bærekraftig byggemateriale

Vil du skape din egen arbeidsplass?
Hvordan kan vi utnytte skogen bedre?
Natur - Kultur - Miljø - Friluftsliv
Turisme - Materialer - Produkter - Energi

Tittelen på landsbyen er valgt for å markere at vi ønsker å jakte på muligheter som kan bidra til å skape livskraftige næringsgrunnlag for trenæringen.

Tre - et bærekraftig byggemateriale

Er du opptatt av miljøet? Er du en "gründer"? Kan du tenke deg å jobbe med praktiske oppgaver? Da er kanskje dette landsbyen for deg!

I Norge er det tradisjon å bygge hus av tre. De siste hundre åra har det vært begrensninger på bruk av tre i større bygninger og gjaldt lenge bare bystrøk. Dette er gjennom nye brannbestemmelser lempet på slik at det nå også kan bygges store hus og bomiljer i tre. Denne nye muligheten for bygging ønsker vi alle skal gjøres slik at det bygde miljøet blir best mulig både for brukerene og besøkende.

I Norge har vi mye skog, men hva skal vi bruke den til? Skal skogen stå til den råtner – eller skal vi bruke den som utgangspunkt for nye aktiviteter og arbeidsplasser?

Landsbyens hovedoppgave er å generere ideer som kan gi grunnlag for næringsvirksomhet, verdiskaping og arbeidsplasser, basert på skogens ressurser.

«Trelandsbyen» har et tett samarbeid med treindustrien, og har således et tett inngrep med hele verdikjeden for tre i Norge. Her er det mange muligheter for spennende problemstillinger.

Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Denne landsbyen er tilknyttet NTNUs tematiske satsingsområde Bærekraft.

Fakta om landsbyen - TBA4850

Emnekode: TBA4850
Landsbytittel: Tre - et bærekraftig byggemateriale
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Harald Landrø
Kontaktinformasjon: harald.landro@tresenter.no
Undervises: Vår 2016

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.