Kunnskap om sårbare og løfterike hav - Havets betydning og framtid som ressursgrunnlag

Kunnskap om sårbare og løfterike hav - Havets betydning og framtid som ressursgrunnlag

Illustrasjonsbilde av hav

FN har nylig lansert det de omtaler som «United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development», under slagordet «The Science We Need for the Ocean We Want”.

Norge er en relativt stor havnasjon som forvalter store havområder og utnytter havets ressurser til verdiskaping i stor skala. Det overordnete spørsmålet landsbyen vil arbeide med, er i hvilken grad Norge er rustet når det gjelder å bidra til FNs målsetninger med tiåret for havvitenskap.

Med fokus på NTNU og Trondheimsregionens satsing på teknologi- og kunnskapsutvikling for bærekraftige hav, vil vi undersøke ulike eksempler og områder når det gjelder hvilke forestillinger om havets ressurser de baserer seg på, og hvilke reguleringsmessige utfordringer de berører.

Et eksempel kan være planene om et Ocean Space Center i Trondheims-regionen. Landsbyen vil legge til rette for vi kan komme med kreative og konstruktive bidrag gjennom ulike medier.

Relevant kompetanse

Humaniora, samfunnsvitenskap, marin teknologi, økologi, tverrfaglige studieprogram. En interesse for å engasjere seg faglig og kreativt i spørsmål knyttet til hav, miljø og teknologi er ønskelig.

Om landsbyen

Landsbyen tar utgangspunkt i et paradoks: På den ene siden er verdenshavene ofte fremstilt som en avgjørende fremtidig ressurs, som blant annet kan gi oss næringsmidler, mineraler, fornybar energi og bærekraftige transportveier.

På den andre siden fremstår havet som et naturmiljø i krise, truet av overfiske, forsøpling, forsuring og klimaendringer. Paradokset med det sårbare og lovende havet har preget internasjonale diskusjoner i mange tiår. Diskusjonene har ofte lagt til grunn teknologiske og vitenskapelige visjoner for mulig, fremtidig utnyttelse av marine ressurser.

Regulering av ressursutnyttelsen gjennom internasjonale avtaler, regionale og nasjonale regelverk har også stått sentralt.


Fakta om landsbyen - 3017

Emnekode: EIT3017
Landsbytittel: Kunnskap om sårbare og løfterike hav - Undersøkelser av havets betydning og framtid som ressursgrunnlag
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Thomas Brandt
Kontaktinformasjon: thomas.brandt@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

 


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.