Søvn og rytme

Søvn og rytme

Kan søvn være musikk? Kan man filme en drøm? Er det du, samfunnet eller smartklokka di som bestemmer hvor mye, når og hvor godt du sover?

Mange mennesker i det moderne samfunn sover dårligere og mindre enn det som er bra for deres helse. Det å være våken om natten er også mer og mer vanlig pga. økende bruk av skiftarbeid, teknologi og generelle krav i samfunnet. Søvn blir ofte bedre hvis man sover regelmessig – til en fast rytme. Dette vet vi. Likevel er det mye vi ikke vet om søvn. Ved å ta et tverrfaglig perspektiv kan vi finne ut mer om hva søvn er, hvordan kunnskap om søvn kan og bør kommuniseres, og hvordan man bedre kan håndtere å være våken når man burde sovet. Søvn er noe mer enn en passiv tilstand. Rytme er noe mer enn det å stå opp til samme tid hver dag.

I denne landsbyen er det fint med studenter som vil tenke utenfor de psykologiske og medisinske mekanismene ved søvn ved å for eksempel fokusere på: Rytmen og musikken i søvnmønster og søvnarkitektur, poetiske (eller politiske?) aspekter av drømmer, hvordan samfunnet påvirker individets søvn, om strikking kan hjelpe en, visualisering av søvn og våkenhet, hvordan teknologi kan fremme og hemme søvn og våkenhet, søvn og historie, søvn på tvers av kulturer, hva har søvn å si for oppfattelse av tid og omvendt, ved å undersøke hypotetiske senarioer om hvordan mennesker ville ha tenkt og oppført seg dersom de aldri sov, hvordan kunnskap søvn bør (og ikke bør) kommuniseres til forskjellige mennesker og mye mer. 

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagfelt ønskes til landsbyen, særlig de som studerer eller har erfaring og interesse for helse, filosofi, kunst, musikk, litteratur, sosiologi, kommunikasjon og teknologi. 

Om landsbyen

Dette er et intensivt kurs med samlinger hver dag i løpet av 3 uker. Kjernetiden vil da være fra 8–16 mandag til fredag, men den andre uken vil det være to dager kveldsarbeid (16–22) og to dager nattarbeid (23–6).

 


Fakta om landsbyen - PSY3812

Emnekode: PSY3812
Landsbytittel: Søvn og rytme
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Ingvild Saksvik-Lehouillier
Undervises: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.