Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanse

Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanse

Både globalt og lokalt står verden ovenfor omfattende utfordringer når det kommer til å ta vare på, bearbeide og resirkulere avfall. Uansett hva mennesket foretar seg produserer vi avfall, der vestlig livsførsel og overforbruk spisser problematikken.

FNs bærekraftsmål er globale mål for endring av miljø, natur og samfunn innen 2030, der avfall vil falle inn under flere av målene:

FNs bærekraftsmål illustrert som et tre. Illustrasjon.
Foto: Ludmila/Colourbox
  • mål nummer 6 om rent vann og gode sanitærforhold
  • mål nummer 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • mål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon
  • mål nummer 14 livet på land
  • mål nummer 15 livet i havet

2005 til 2014 ble av FN regnet som tiåret for «Utdanning for bærekraftig utvikling». Kunnskapsdepartementet fulgte på med en strategiplan som også ble forlenget til 2015. I fagfornyelsen, med ny lærerplan for grunnskolen, er et overgripende tema om bærekraftig utvikling tatt inn som et tverrfaglig og vidt tema. 

Når det gjelder den politiske og forvaltningsmessige siden av saken, har EU kommet med direktiver for reduksjon av engangsplast, og sirkulærøkonomi generelt. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi (2020) ansees som viktig for å få på plass et regelverk om at nye produkter blant annet skal kunne repareres – dette for å øke levetiden til forbruksvarer og redusere avfallsmengden. 

Landsbyen vil gi deg mulighet til å utforske tema innen avfall innenfor skole, helse, teknologi og samfunn – med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og overnevnte problematikker.
Landsbyen vil gi deg kontakt med, og/eller oppdrag fra private og/eller offentlige aktører.

FNs agenda 21, utarbeidet under Rio-konferansen i 1992, hvor essensen var «Tenke globalt, handle lokalt», vil står som et bærende element i landsbyens tematikk.
 

Relevant kompetanse

Bærekraftig utvikling og avfallsbehandling krever kompetanse fra en rekke fagfelt innen naturvitenskap, samfunnsfag, helse, teknologi, økonomi, filosofi med flere. 


Fakta om landsbyen - DID3801

Emnekode: DID3801
Landsbytittel: Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanse
Type: Samlingsbasert
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jardar Karel Cyvin
Kontakt: jardar.cyvin@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.