Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon

Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon

Illustrasjon om utslipp av klimagasserNorge er gjennom Parisavtalen forpliktet til å redusere utslippene av klimagasser. I 2018 stod petroleumsaktiviteter på norsk sokkel for 28% av Norges totale klimagassutslipp og i løpet av de siste tretti årene har utslippene fra sokkelen økt med hele 78%. Gassturbiner brukt til kraftproduksjon på plattformene samt fakling står for 84,6% av de totale CO2-utslippene fra norsk sokkel. Selv om Norge i dag har det laveste CO2-utslipp per produsert enhet olje/gass er målet med lavutslippssenteret å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030 for eksiterende felt og at alle nye felt fra 2050 skal være nullutslippsfelt.

Relevant kompetanse

En rekke problemer kan undersøkes i denne EiT-landsbyen og studenter fra et bredt kompetanseområde kan delta. Studentgruppene oppfordres til selv å utvikle prosjekttitler innenfor rammeverket begrenset av hovedmål for landsbyen. Landsbyen vil primært være orientert mot elektrifisering av Nordsjøen. Studenter fra ikke-elkraftstudier kan delta i fra for eksempel teknologistudier, markedsanalyse, politisk analyse m.m.

Om landsbyen

Landsbyen samarbeider gjennom det Forskningsrådsstøttede Petrosenteret Lavutslippsenteret med en rekke nasjonale og internasjonale partnere som blant annet jobber med elektrifisering av petroleumsproduksjon.

Hver landsbygruppe vil selvstendig definere sitt emne i landsbyen, støttet av underlederlaget, om nødvendig.

Noen idéer som kan brukes og eventuelt kombineres, men som ikke er ment å være begrensende på noen måte, er:

 • Hvordan kan prisen på elektrifiseringen reduseres. Hva er teknisk og praktisk mulig i dag og i framtiden?
 • Nye vs. gamle felt og produksjonsenheter; hvordan kan man på best mulig måte teknisk og økonomisk måte redusere klimagassutslippene?
 • Hvordan kan energi fra f.eks. land, offshore vindmølleparker redusere utslippene?
 • Transmisjonsnett til sjøs; hva er muligheten nå og i framtiden etter at olje- og gassproduksjonen er avsluttet?
 • Hvordan kan forskjellige felt med forskjellige rammebetingelser (teknisk (50 eller 60 Hz), økonomisk og juridisk knyttes sammen i et stort og effektivt Nordsjøkraftnett?
 • Hvordan kan gamle plattformer resirkuleres og inngå som en hub hvor et Nordsjøkraftnettet og vindmølleparker knyttes sammen?
 • Hvordan kan man i energisystemet integrere f.eks. offshore vind, flytende solkraft, og hydrogen/brenselceller?
 • Hvordan kan gass og olje prosesseres på en mest energivennlig måte? (topside og/eller subsea?)


Noen linker om lavutslippssenteret:

Trondheim får nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

Lavutslippsenteret

 


Fakta om landsbyen - TET4854

Emnekode : TET4854
Landsbytittel: Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon
Type: Langsgående
Språk: Norsk
LandsbylederFrank Mauseth
Kontaktinformasjonfrank.mauseth@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.