Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur

Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur

Kulturen vår er medialisert – mediene er med oss hele dagen, i alle aktiviteter. Mediebruk har derfor stor betydning for hvordan vi forstår oss selv, hvordan vi lærer og for oppvekstvilkårene våre. Spesielt har sosiale medier endret hvordan vi deltar i demokratiet og i samfunnet vårt, blant annet på grunn av nye måter å være sosiale på og fordi vi får informasjon om viktige saker på nye måter. De store mediebedriftene har uten tvil mye makt og innvirkning i livene våre. Man må derfor tenke bredt og tverrfaglig for å utvikle læring, oppvekst, kommunikasjon og deltakelse på en konstruktiv måte.

Vi ønsker at studentene i denne landsbyen skal se på løsninger som kan bidra til konstruktiv deltakelse, trygg oppvekst og god læring i den medialiserte kulturen. 

En finger som trykker på sosiale medier-ikoner. Foto.
Foto: Pixabay

Relevant kompetanse 

Kreative og engasjerte studenter fra alle fagmiljø er velkomne til denne spennende landsbyen! Vi ønsker stor grad av tverrfaglighet. Landsbyen vil ha nytte av innsikt i både teknologiske, kreative, designmessige, pedagogiske, psykologiske, samfunnsvitenskapelige og medievitenskapelige aspekter knyttet til oppvekst og læring i den «mediedominerte» kulturen. 

Om landsbyen 

Landsbyen samarbeider med Trondheim kommune som del av universitetskommunen TRD 3.0. Reelle problemstillinger vil bli presentert, knyttet til for eksempel:

  • oppvekstsvilkår i Trondheim i dag og i fremtiden
  • utfordringer knyttet til ulikheter, inkludering og ekskludering
  • muligheter og utfordringer i skolen i en digitalisert og medialisert samtid
  • behov ulike aktører har for innovasjon og nytenkning knyttet til læring, digitalisering og medieutvikling
  • utvikling av innovative løsninger for deltakelse i demokratiske prosesser

Landsbyen vil fokusere på å tenke nytt og kreativt rundt læring og oppvekst i mediekulturen, og det vil være åpent for ulike løsninger. Både ideer, læringsaktiviteter, prosjekter, tekniske løsninger og applikasjoner, eller kombinasjoner av disse er velkomne.
Se gjerne disse aktuelle lenkene fra Trondheim kommune: 

SteinSaksPapir
Den samskapte byen
Universitetskommunen TRD 3.0
 


Fakta om landsbyen - PED3803

Emnekode: PED3803
Landsbytittel: Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Daniel Schofield
Kontakt: daniel.schofield@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.