Undervisningsassistent

Jobb som UA

Vil du jobbe som undervisningsassistent i Eksperter i team?

Vi har 14 stillinger som undervisningsassistent i Eksperter i team for studieåret 2020/21.

Arbeidsoppgaver

Som undervisningsassistent (UA) i Eksperter i team (EiT) får du en arbeidslivsrettet jobb ved siden av studiene med spennende arbeidsoppgaver. Du blir bedre kjent med emnet og arbeidsmåtene i EiT og får unike erfaringer med teamarbeid i små og store grupper. UA-gruppa får stort ansvar og arbeider selvstendig med oppgavene og følges tett opp av ansatte i fagseksjonen.

På høsten har UA-gruppa hovedansvar for å rekruttere og ansette læringsassistenter i EiT, og å bistå i opplæringen av undervisningspersonalet.I vårsemesteret følger UA-gruppa opp LA-ene ute i landsbyene, og tilbyr støtte og veiledning til undervisningspersonalet. I tillegg gjennomføres en kortere rekrutteringsprosess av læringsassistenter for påfølgende studieår. 

I oppstarten legger vi stor vekt på å bli godt kjent med hverandre og med arbeidsoppgavene, i tillegg til interne kurs direkte relatert til oppgaver i jobben. Som en del av opplæringen deltar UA på en fordypningshelg i fasilitering med fokus på personlig utvikling i UA-rollen. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med EiT-seksjonen om opplæring og oppfølging av undervisningspersonalet ved alle campuser. 

Hvem søker vi etter?

For å kunne jobbe som undervisningsassistent må du ha erfaring som læringsassistent i EiT og være student ved NTNU i 2020/2021. Du må også kunne delta på opplæringen i august, se datoer nedenfor. 

Vi søker initiativrike personer som er nysgjerrige på andre mennesker og seg selv, som har interesse for gruppesamspill og som liker å få til ting sammen med andre. Vi ønsker søkere fra alle studieprogram ved NTNU. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Mer om stillingen.

Ansettelsen varer fra 3. august 2020 til 15. juni 2021 og utgjør 25 % i lønnstrinn 25 – 29. Stillingen er forenelig med fulltidsstudier. 

Arbeidstiden er i hovedsak på dagtid, og veksler mellom arbeidsperioder fastlagt av fagseksjonen og arbeidsperioder hvor UA-gruppa i stor grad strukturerer arbeidet selv. 

Fastlagte arbeidsperioder på høsten:

  • Uke 32 og 33 kl. 09-15
  • Fordypningsseminar mot slutten av uke 34.
  • Tilstedeværelse på 2 av 3 todagersseminar i uke 46 og 47. 

Fastlagte arbeidsperioder på våren:

  • Landsbyperioden for intensive landsbyer (uke 2, 3 og 4)
  • Landsbyperioden for langsgående landsbyer (onsdag i uke 2 - 17)

Arbeidsperioder hvor UA-gruppa strukturerer tiden selv:

  • Rekrutteringsperioden i august/september
  • Rekrutteringsperioden i mars-mai

Arbeidsoppgavene utføres ved alle campusområder i Trondheim, og ved behov enkeltbesøk til Ålesund og Gjøvik. 

Søknadsfrist: 22. mars 2020. Intervju vil bli gjennomført i uke 14-16.

 

Har du spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med EiT-fagseksjonen ved:

Hanne Charlotte Helgesen: hanne.helgesen@ntnu.no 
Ruth Buø: ruth.buo@ntnu.no
Håvard Engen: havard.engen@ntnu.no

Søknad med CV sendes til Ruth Buø: ruth.buo@ntnu.no

 

 


Erfaringer fra tidligere Undervisningsassistenter

Erfaringer fra tidligere Undervisningsassistenter


Hanne Sæterdal


 

«Kompetansen jeg har fått innen samarbeid, fasilitering og veiledning blir høyt verdsatt. Jeg skreddersydde et teambuilding-opplegg for avdelingen min, basert på øvelser fra EiT-boka, og flere i avdelingen med mange års erfaring sa at dette var det beste opplegget de hadde vært med på.» 

 

Hanne Schøld Sæterdal 

Geologist Exploration, Equinor 

Tidligere UA i EiT

 


Sana Riahi«Det tette samarbeidet i UA-teamet har endret meg fra å være en bastant, lukket person, til en åpen og mer empatisk person som er opptatt av å lytte aktivt.»

 

Sana Riahi

Teamleder Program & 

Project Management, EVRY

Tidligere UA i EiT


Ua1