Undervisningsassistent

Jobb som UA

Vil du jobbe som undervisningsassistent i Eksperter i team? 


Vi har 14 ledige stillinger som undervisningsassistent i Eksperter i team for studieåret 2023/2024. 
 

Arbeidsoppgaver

Som undervisningsassistent (UA) i Eksperter i team (EiT) får du en arbeidslivsrettet jobb ved siden av studiene med spennende arbeidsoppgaver. Du blir bedre kjent med emnet og arbeidsmåtene i EiT og får unike erfaringer med teamarbeid i små og store grupper.  

UA-ene jobber sammen i en gruppe, og får stort ansvar. Gruppa arbeider selvstendig med oppgavene, samtidig som de følges opp av andre ansatte i fagseksjonen. 

På høsten rekrutterer og ansetter UA-gruppa læringsassistenter (LA) i EiT, og bistår i opplæringen av LA. I vårsemesteret fortsetter UA-gruppa opplæring av LA når de jobber i landsbyene, og gjennomfører en mindre rekrutteringsprosess av LA for påfølgende studieår.

I opplæringsperioden for UA legges det stor vekt på at UA-ene skal bli godt kjent med hverandre og forberedt for å utføre arbeidsoppgavene. Som en del av opplæringen deltar UA på en fordypningshelg i fasilitering med fokus på personlig utvikling i UA-rollen. 

Hvem søker vi etter?

For å kunne jobbe som UA må du beherske norsk, ha erfaring som LA i EiT og være student ved NTNU i 2023/2024. Du må også kunne delta på opplæringen tidlig i august (se datoer nedenfor).

Vi søker initiativrike personer som er nysgjerrige på andre mennesker og seg selv, som liker å få til ting sammen med andre, og som er interessert i fasilitering av gruppers samarbeid. Vi ønsker søkere fra alle studieprogram ved NTNU. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Mer om stillingen:

Ansettelsen varer fra 7. august 2023 til 15. juni 2024. Det er en timelønnet stilling som utgjør ca. 25 %, i lønnstrinn 28–32. Stillingen er forenelig med de fleste fulltidsstudier, men arbeidsmengden varierer gjennom året, det er særlig hektiske perioder i august, september og januar. Arbeidstid er i hovedsak på dagtid.

Som UA må du kunne stille på jobb til en del fastlagte tidspunkter, se nedenfor. Utover dette skal UA-gruppa i fellesskap strukturere arbeidstid ut fra et timebudsjett og gitte arbeidsoppgaver. Fastlagte arbeidsperioder*: 

Mai:  

 • Oppstartsmøte 

August-september:  

 • Opplæring hver ukedag i uke 32 og 33, kl. 09.00–15.00 
 • Seminar i uke 34, torsdag 24.08 – lørdag 26.08 
 • Planlegging og gjennomføring av rekruttering av læringsassistenter 2023/2024 

Oktober-desember: 

 • Ett fasiliteringsseminar for nye læringsassistenter 
 • Enkelte opplæringsseminar for LA og LL
 • Medarbeidersamtaler og semesteravslutning for UA 
 • Planlegging av rekruttering og oppfølging av LA for våren 2024

Januar-april: 

 • UA-fellesmøter og oppfølging av læringsassistenter i landsbyperioden for intensive landsbyer hver ukedag i uke 2, 3 og 4 
 • UA-fellesmøter og oppfølging av læringsassistenter i landsbyperioden for langsgående landsbyer på onsdager i uke 2–17 
 • Forberedelse og gjennomføring av rekruttering av LA 2024/2025 

*Endringer kan forekomme. 
 

Arbeidsoppgavene utføres ved alle campusområder i Trondheim, og med enkeltbesøk til Ålesund og Gjøvik ved behov.  
 

Søknadsfrist: 19. mars 2023.

Søknad med CV sendes til kontakt@eit.ntnu.no  

Intervju vil bli gjennomført i perioden 24.–31. mars. 
 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Fagseksjon for Eksperter i team, ved Hanne Charlotte Helgesen , eller Tina Skjærvik Thomsen.


Erfaringer fra tidligere Undervisningsassistenter

Erfaringer fra tidligere Undervisningsassistenter


Hanne Sæterdal


 

«Kompetansen jeg har fått innen samarbeid, fasilitering og veiledning blir høyt verdsatt. Jeg skreddersydde et teambuilding-opplegg for avdelingen min, basert på øvelser fra EiT-boka, og flere i avdelingen med mange års erfaring sa at dette var det beste opplegget de hadde vært med på.» 

 

Hanne Shøld Helgestad 

Prosjektleder
Equinor 

Tidligere UA i EiT

 


Sana Riahi«Det tette samarbeidet i UA-teamet har endret meg fra å være en bastant, lukket person, til en åpen og mer empatisk person som er opptatt av å lytte aktivt.»

 

Sana Riahi

Senior Manager 

Sopra Steria

Tidligere UA i EiT


Ua1

 

Johan Kristian Andreasen

Førstelektor 

Universitetet i Agder

Tidligere UA i EiT