Myke teknologier

Myke teknologier

Heller væske fra et glass og en sværm av fugler. Foto

Introduksjon

 

Hva handler landsbytemaet om?

Materialer eller systemer som kan forandre form eller funksjon når de blir eksponert for relativt små påvirkninger. Dette er et raskt voksende tverrfaglig område innenfor moderne vitenskap og teknologi.

Hvordan er dette samfunnsnyttig?

Kontroll av flokkdynamikk (flokkintelligens), dynamisk funksjonalitet i design, smarte rom i arkitektur og bygg, design av myke roboter, målrettet medisinering, kunstige vev og organer.

Hvorfor landsbytemaet er godt egnet for tverrfaglighet?

Myk materies vitenskap og teknologi er i nær kontakt med menneskers hverdag.

 

Relevant kompetanse

Hvilke kompetanser er relevante? Medisin, farmasi, design, arkitektur, kybernetikk, informatikk, elektronikk, anvendt matematikk, økonomi, antropologi, historie, filosofi, nanoteknologi, biologi, fysikk, kjemi, materialteknologi, entreprenørskap, produktutvikling.

 

Om landsbyen

  • Prosjektene vil inkludere muligheten til å identifisere og inkludere eksterne samarbeidspartnere fra næringslivet, og forskningsmiljøer.
  • Eksempler på problemstillinger studentgruppene kan ta utgangspunkt i: Kontroll av flokkintelligens, for eksempel i panikk situasjoner. Myk robot teknologi for eksempel i hjemmehjelp, barnehager, trafikken etc. Responsiv arkitektur og design, og responsive bygg som for eksempel forandrer seg etter temperatur, lys, lyd, etc. Myk materie i kirurgi og behandling. Nyskaping av biologiske materialers funksjonalitet.

 

Referanser

More links

 

Fakta om landsbyen - TFY4852

Emnekode: TFY4852
Landsbytittel: Myke teknologier
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jon Otto Fossum
Kontaktinformasjon: jon.fossum@ntnu.no
Undervisningsår: Våren 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.