Bærekraftig utvikling i havet

Bærekraftig utvikling i havet

Marin forsøpling og plastproblematikken er et dagsaktuelt tema. Vi høster maten vår fra havet i dag og vil høste enda mer fra havet i fremtiden. Hva skal til for at for å fremme bærekraftig utvikling i havet? Dere som er studenter i denne landsbyen, skal se nærmere på hva som må til for å lykkes med tiltak både lokalt og globalt.

Skjærgård i fint vær. Foto.

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø er velkommen, men spesielt ønsker vi studenter med bakgrunn i teknologi, energi og miljø, kultur, religion og økonomi.

Om landsbyen 

Eksterne samarbeidspartnere

Landsbyen samarbeider med Eider AS Mausund Feltstasjon. Den eksterne aktøren kommer til å presentere noen utfordringer og problemområder for dere i oppstarten.

Det er et viktig mål i landsbyen at prosjektene deres er relevante for den eksterne partneren.

Ekskursjon

Det blir en ekskursjon for å få en større forståelse for utfordringene det er med marin forsøpling langs kysten vår.

Mer info om landsbytemaet

Du finner mer informasjon om landsbytemaet i denne sendingen fra Dagsrevyen. Klikk på del nummer 11, «Enorme mengde plastsøppel».
 


Fakta om landsbyen - DID3803

Emnekode: DID3803
Landsbytittel: Bærekraftig utvikling i havet
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Hilde Ervik
Kontakt: hilde.ervik@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.