Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering

Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering

Illustarsjon

Den pågående digitaliseringen av ulike typer tjenester, infrastrukturer, sektorer, etc., i samfunnet har store konsekvenser for vårt hverdagsliv, nå og i framtiden. Den byr på spennende muligheter (f.eks. nye typer tjenester og forretningsmodeller), men innebærer også viktige utfordringer (blant annet knyttet til personvern, inkludering og sikkerhet).

Utgangspunktet i denne landsbyen er et brukerorientert perspektiv på digitalisering: Hva betyr den digitale transformasjonen for fremtidens brukeropplevelser og for dagens og fremtidens brukere? Og omvendt, hva er implikasjonene av et bruker- og brukeropplevelseorientert perspektiv for digitaliseringsprosesser? Hva bør stå sentralt?

En interessant utvikling i denne sammenhengen er at det ikke lenger "bare" handler om å legge til rette for positive og gode opplevelser her og nå, men stadig mer også om hvordan digitale tjenester og produkter kan utvikles på en sånn måte at de fremmer et mer langsiktig personlig trivsel.

Relevant kompetanse

Landsbyen handler om det komplekse samspillet mellom teknologi, mennesker, og konteksten rundt. Problemstillinger i denne bredere konteksten krever derfor en tverrfaglig tilnærming og landsbyen er åpen for studenter fra ulike studieretninger. Det er viktig med interesse i og engasjement for landsbyens tema. Gruppene vil få stor frihet i å definere en problemstilling og fokusområde som skreddersys gruppens kompetanse og som engasjerer alle gruppemedlemmer innenfor det overordnede tema.

 

Fakta om landsbyen - TTM4850

Emnekode: TTM4850
Landsbytittel: Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering
Type: Langsgående virtuell
Språk: Norsk
Landsbyleder: Katrien De Moor
Kontaktinformasjon: katrien.demoor@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Digitalt

Det er obligatorisk å bruke PC med kamera og mikrofon i virtuelt EiT.
I denne virtuelle landsbyen er det obligatorisk deltakelse på: 

  • Landsbyens fellesmøter hver onsdag 09.00-12.00.
  • Ukentlig arbeidsmøter i din gruppe. Hver gruppe har en viss frihet til å bestemme tidspunkt for sine møter. 
  • Individuelt arbeid mellom fellesmøter og gruppemøter

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.