Multimedia produksjon av immersive og interaktive historier av verdi

Multimedia-innhold preger hverdagen til de fleste av oss.  En signifikant del av informasjonen vi tar til oss kommer via tekst, bilder, lyd-avspilling og video. "Smart"-teknologi (TV-er, telefoner, nettbrett) kombinert med avansert multimedia-støtte i nettsider samt økende tilgjengelig nett-kapasitet, gjør multimedia-informasjon tilgjengelig bortimot hvor-som-helst og når-som-helst.

Smart-teknologi og Internet-tilknytning gir også muligheter for multimedia-interaksjon. En bruker kan nå i mye større grad enn før styre hva slags og hvordan multimedia-innhold skal konsumeres. Dette er utgangspunktet for det som kalles immersive og interaktive historier. I slike historier skal lytter/konsument få en følelse av å være omsluttet av eller en del av historien som fortelles, samt kunne påvirket hvordan historien fortelles, kanskje t.o.m. historiens forløp.

Tverrfaglige team skal i denne landsbyen jobbe med å lage multimedia-materiale til immersive og interaktive historier. Samfunnsutfordringer skal være kjernen i historiene. Multimedia-materialet teamene forbereder vil senere bli brukt i en serie oppsetninger i regi av Dokkhuset scene. Det er altså snakk om immersive og interaktive historier fortalt til en større gruppe mennesker samtidig, en sal på 100-200 personer. 

 

Relevant kompetanse

Landsbyenes tema forutsetter interesse for multimedia-innhold (og basis kompetanse innen opptak av lyd og bilde på mobiltelefon). Bakgrunn fra alle fagdisipliner er relevant. Det finnes uten tvil utfordringer i alle lag og områder i samfunnet være seg tekniske, sosiale, økonomiske, politiske eller utdanningsrelaterte. Å velge et problemområde samt lage en god historie som skildrer problemet kreve flere hoder med variert kunnskap. IKT og media-teknisk erfaring kan komme godt med i forhold til opptak og produksjon, kunst- og grafiske fag i forhold til presentasjon og inntrykk, psykologi i forhold til påvirkningskraft og interaksjons-håndtering, historie- og samfunnkompetanse i forhold til forståelse av samfunnsproblematikk, o.s.v. 

 

Om landsbyen

Institutt for telematikk (ITEM) og institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) har gjennom en årrekke jobbe med telepresence-teknologi og "immersive story telling". Som følge av dette er det etablert flere lab'er relatert til fagfeltet. IET har bl.a. "Senseit" hvor eksempler på og siste teknologi innen "immersive story telling" kan erfares. ITEM i samarbeid med institutt for musikk og Dokkhuset scene har en distribuert samspillslab hvor musikere og artister kan ekperimeneter med samspill over geografiske avstander. 

Landsbyen vil ha reserverte tidsluker i labene, i utgangspunktet ved Dokkhuset scene. Det vil bli oppfordret til planlegging og gjennomføring av praktiske tester og demoer.

En rigg for "surround"-opptak basert på mobiltelefoner vil bli gjort tilgjengelig for teamene i landsbyen.  En PC-basert multi-skjermflat eksperiment-platform som kan emulere noe av samspill-labens muligheter vil også bli satt opp i landsbyens undervisningsrom. Teamene kan her forberede multimedia-innhold som senere testes ved Dokkhuset scene.

Teamenes hovedutfordring vil bli å finne en historie med samfunnskritisk verdi samt en måte å fortelle den på (gitt labenes muligheter) slik at den gir inntrykk. Videre vil interaksjon bli en utfordring siden konsumentene av historien vil være en sal med publikum. Kan "smart"-teknologien utnyttes? Hvordan?

Referanser

http://www.iet-multimedialabs.org/senseit/
https://www.ntnu.no/parken
https://www.ntnu.edu/artec
https://in.uninett.no/nettmusikk/

 

Thu, 15 Sep 2016 13:08:44 +0200

Emnekode: TTM4850
Landsbytittel: Multimedia produksjon av immersive og interaktive historier av verdi
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Otto Wittner
Kontaktinformasjon: otto.wittner@item.ntnu.no
Undervises: Vår 2017

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.