Skaping av fremtidens helsetjenester

Skaping av fremtidens helsetjenester

 

I denne landsbyen vil du være med på å designe forslag til hvordan fremtidens helsetjeneste kan se ut. Ved hjelp av metoder fra Design Thinking og tjenestedesign vil vi utforske hvordan helsetjenester for personer med funksjonsnedsettelser best mulig kan utformes etter deres behov og perspektiv. Fremtidens helsetjeneste vil i høyere grad enn i dag innebære samhandling mellom forskjellige behandlere og ikke minst pasienten selv. Tverrfaglig samhandling vil derfor være et sentralt element, både i selve utformingen av nye løsninger og i løsningene selv.

Gruppene vil selv velge en brukergruppe/kundegruppe de har fokus på. Dette kan være både innen fysisk og psykisk helse. Vi ønsker et bredt utgangspunkt på hva helse er, og at gruppene utforsker hva som finnes av teknologi, tjenester og andre løsninger som kan bidra til god helse for sin brukergruppe. Eksempelvis kan dette være utforming av hjemmet til brukeren, sensorteknologi, digital kommunikasjon med helsevesenet, bruk av smart wear, personlige helsedata, hjelpemidler, og sosiale arenaer. Innovasjon og ideutvikling er dermed en sentral del av landsbyen.

Relevant kompetanse

For å få til fremtidens helsetjeneste er det nødvendig å tenke nytt og å utforme disse på radikalt nye måter. Vi mener at alle fagfelt har noe å tilføre denne problemstillingen, og dere vil selv være med på å utforme en problemstilling som bidrar til å få brukt kompetansen i teamet.

Eksterne samarbeidspartnere

Gruppen er selv nødt til å finne og jobbe aktivt med brukere/kunder av selvvalgt ide.

I denne landsbyen vil du også få muligheten til å jobbe med tema som er relevant for NTNUs satsingsområde Helse.

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli benyttet alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.

14 sep 2020

Fakta om landsbyen - BEIT4012

Emnekode: BEIT4012
Landsbytittel: Skaping av fremtidens helsetjeneste
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Frode Heldal
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.