Justismuseet – Utstillingsformer og teknologi

Justismuseet – Utstillingsformer og teknologi


Hva handler dette om?

Justismuseet er det nasjonale museet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, og ligger på Kalvskinnet i Trondheim. Museet er i ferd med å renovere et nabobygg, og vil høsten 2019 få dobbelt så store lokaler til utstillinger og publikumsvirksomhet. Samtidig vil museet lage nye utstillinger og formidlingsopplegg fra grunnen av, basert på målet om å være et interaktivt og deltakende museum. Justismuseet ønsker utvikling av utstillings- og formidlingskonsepter de kan benytte i planleggingen av formidlingsprogrammet for de kommende årene.
Museenes formidlingsteknikker gjennomgår endringer, og videreutvikles fra en tid der statiske utstillinger har vært normen. Nyere formidling benytter seg gjerne av audiovisuell teknologi, interaktive skjermer, VR-teknologi, apper og lignende, med et mål om at publikum ikke bare skal være passive mottakere, men heller aktive brukere av formidlingen. Valg av scenarier som gir mulighet til anvendelse av ulike teknologier vil være en sentral del av landsbyens arbeid.

Hvem er du?

Vi ønsker å sette sammen en gruppe av studenter som kan lage kreative forslag til scenarier hvor man benytter tradisjonelle utstillingsformer sammen med moderne formidlingsteknologi. Vi ønsker med andre ord, å sette sammen grupper bestående av museums- og teknologifaglige studenter. Vi ønsker at gruppene om mulig lager prototyper eller sentrale deler av prototyper, av slike utstillinger. Vi forventer at løsningene både har en innholdsdel som fokuserer på ett sentralt tema knyttet til Justismuseets ansvarsområde og en del som fokuserer på utstilling og utstillingsform. Den ideelle student er nysgjerrig, søkende, eksperimenterende, utviklingsorientert og positiv. Den perfekte kombinasjon av studenter er et team bestående av historie-, sosiologi-, antropologi- og museologi- studenter sammen med data-, arkitekt-, bygg- og media- og audiovisuelt -faglige studenter. Det vil også være plass for studenter med interesse for fagområdet men med annen faglig bakgrunn som f.eks. helsefaglig.

Hvem er vi?

Svein-Olaf Hvasshovd vil være leder for denne landsbyen. Han er professor i datateknikk. Han har i tillegg studert historie og har stor allmenninteresse for et vidt spekter av historie. Han har også omfattende erfaring som Eksperter-i-Team-landsbyleder.
Brynja Bjørk Birgisdottir er direktør ved Justismuseet. Hun har bakgrunn fra arkeologi og historie og omfattende museumsfaglig erfaring.
Pål Ødegård er museumsformidler ved Justismuseet, og har siden 2004 arbeidet med utstillingsdesign og digital formidling.


Fakta om landsbyen - TDT4855

Emnekode: TDT4855
Landsbytittel: Justismuseet – Utstillingsformer og teknologi
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Svein-Olaf Hvasshovd
Kontaktinformasjon: sophus@ntnu.no
Undervises: Våren 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.