Innovativ bytransport

Innovativ bytransport

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere, og i transportsektoren vil det vil det skje store endringer fremover. Selvkjørende biler kommer til å bli en del av trafikkbildet, og det er forventet stor befolkningsvekst i byer. Større byer vil føre til et behov for utvikling og endring av hvordan vi transporterer mennesker og gods. Hvilket behov for forflytning vil vi ha i fremtidens byer, og hvilke transportløsninger har vi i framtiden? Hvordan legger vi til rette for trygg, rask, brukervennlig og universelt utformet transport? Hvordan kan vi gjør nytte av den teknologiske utviklingen for å oppnå dette? Kan og vil nye transportløsninger tilpasses alle gruppers behov?  I denne landsbyen vil vi kombinere teknisk innsikt med visjonære tanker for å skape innovativ bytransport.

Innovativ bytransport

Kompetanse

For å løse de store utfordringene som ligger foran oss i transportsektoren trengs det innspill fra flere fagfelt og -områder. Det trengs rasjonell, analytisk og kreativ tenking fra studenter med bakgrunn fra fysisk planlegging og byutforming, bygg- og miljøteknikk, psykologi (trafikant-/bruker atferd), kybernetikk, og lignende. Landsbyen er åpen for alle studieretninger. 

Om landsbyen

Ny teknologi skaper muligheter for endring av transportløsninger med hensyn på energi, komfort, sikkerhet og tilgjengelighet. Samtidig som det skaper nye muligheter medfører det også utfordringer med hensyn på tilpasning til eksisterende infrastruktur, bystruktur, lønnsomhet, brukervennlighet og miljøvennlighet. Hvilken rolle vil vi ta i denne utviklingen? Skal vi styre eller skal vi tilpasse oss til denne utviklingen? Hvordan vil nye transportløsninger påvirke samfunnet med hensyn på næringsliv, arbeidsmarked og bosettingsmønster – på både kort og lang sikt?  Det er mange store spørsmål som kan være et utgangspunkt for et spennende prosjekt.

I denne landsbyen skal studentene selv definere og utføre et tverrfaglig prosjekt om Innovativ bytransport. Prosjektet kan eksempelvis handle om nye løsninger, ny bruk av allerede tilgjengelige løsninger eller utfordringer og potensiale som oppstår på grunn av løsninger som er i utvikling.

Aktuelle temaer kan være: 

 

 • Fremtidens transportløsninger i byer (folk/vareleveranser)
 • Mobility as a Service
 • Modern mobilitet
 • Autonome kjøretøy
 • Elektromobilitet
 • Universell design i transport
 • etc.

Fakta om landsbyen - TBA4861

Emnekode: TBA4861
Landsbytittel: Innovativ bytransport
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Helge Mork
Kontaktinformasjon: helge.mork@ntnu.notrude.torset@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.