Fagseksjon for Eksperter i team

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Fagseksjon for Eksperter i team


Om fagseksjonen

Studenter sitter i ring. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Fagseksjon for Eksperter i team arbeider med emnekvalitet og utvikling av den pedagogiske praksisen, opplæring av undervisningspersonalet, formidling, forskning og administrasjon av emnet Eksperter i team (EiT) på tvers av hele NTNU.
EiT undervises i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik, og involverer faglærere fra alle NTNUs fakultet. Om lag 3000 studenter gjennomfører EiT hvert år, fordelt på ca. 100 emner.

Fagseksjonen for Eksperter i team er et tverrfaglig miljø, med 23 ansatte, 16 undervisningsassistenter og ca. 200 læringsassistenter.
NTNU v/Eksperter i team ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2021 av DIKU.

Fagseksjon for Eksperter i team er partner i Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship (Senter for engasjert utdanning gjennom entreprenørskap). Engage er et Senter for fremragende utdanning (SFU) i perioden 2017-2026. Engage sin visjon er å øke antallet studenter i Norge og verden som innehar entreprenørielle ferdigheter og tankesett, som gjør dem i stand til å bli endringsagenter for en bedre verden.  


Strategi