Fagseksjon for Eksperter i team

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Fagseksjon for Eksperter i team


Om fagseksjonen

Studenter sitter i ring. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Fagseksjon for Eksperter i team arbeider med emnekvalitet og utvikling av den pedagogiske praksisen, opplæring av undervisningspersonalet, formidling, forskning og administrasjon av emnet EiT på tvers av hele NTNU. EiT undervises i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik, og involverer faglærere fra alle NTNUs fakultet. Om lag 3000 studenter gjennomfører EiT hvert år, fordelt på ca. 100 emner.

Fagseksjonen er et tverrfaglig miljø, som for tiden har 21 ansatte, 14 undervisningsassistenter og ca. 230 læringsassistenter. Fagseksjonen er partner i Senter for fremragende utdanning Engage.
NTNU v/Eksperter i team ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2021 av DIKU.

Eksperter i team. Strategi 2019-2025 (pdf).