Landsbyer 2020

Landsbyer 2020Her finner du informasjon om landsbyene som tilbys våren 2020.

Klikk deg inn på din studieby for å se mer om landsbyene som tilbys ved ditt studiested.


Landsbyer 2020

Her finner du alle landsbyer som tilbys i Trondheim våren 2020. Du finner en utdypende presentasjon av hver landsby ved å trykke på landsbyen i tabellen under.

Langsgående / Undervisningsspråk: Norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Autoferge - TTK4851 IE Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena - MFEL4854 MH
Biomaterialer og helse - TMT4853 NV Betonginnovasjon - TKT4851 IV
Bærekraft - Studenter som endringsagenter - TIØ4857 ØK Bærekraftig prosessindustri - TKP4852 NV
Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon - BI2097 NV Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon - TET4854 IE Energiutfordringer for en bærekraftig fremtid - TET4850 IE
Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring - TBG4855 IV   IV
Forbruk - design - livsstil - EIT3006 HF Fortalt digitalt - EIT3014 HF
Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE Fremtidens læringsmiljøer - PED3802 SU
Global oppvarming - TMA4852 IE Grønn verdiskaping og samfunnsansvar - TIØ4853 ØK
Grønne bygg - BEIT4014 ØK Havbruk - teknologi på biologiens premisser - TMR4853 IV
Havromsteknologi - TMR4850 IV Hybrid modellering og analyse - TTK4853 IE
Idrettsteknologi - TBA4851 IV Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre verden - EIT3016 HF
Innovasjon for en bedre verden - TIØ4859 ØK Innovasjonskompetanse - Fremtidens kjernekompetanse - BEIT4010 ØK
Innovative idrettsanlegg - TBA4856 IV Innovativ bytransport - TBA4861 IV
IT-styring av moderne lastebiler - TDT4856 IE Kommersialisering av teknologi - TIØ4851 ØK
Lyd i hverdagen - Helsefremmede eller skadelig? - TTT4850 IE Maskinlæring - TTK4852 IE
MIA - Matematikk innen anvendelser - TMA4850 IE Miljøpåvirkning og helse - KJ2095 NV
Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer - TFY4853 NV    
Prosjektlandsbyen - TIØ4850 ØK Punktlig og effektiv jernbane - TBA4853 IV
Romteknologi - TFE4850 IE SimsalaBIM - TBA4859 IV
Skaping av fremtidens helsetjeneste - BEIT4012 ØK Smart bygging - TBA4855 IV
Smart energibruk - TEP4851 IV Smarte byer som et komplekst system - TDT4857 IE
The Big Bang of Internet - TIØ4852 ØK Trivsel på ny campus - TPD4850 AD
Vannkraft for fremtiden - TEP4853 IV Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening - PED3801 SU
VR-landsbyen - TPG4850 IV Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland - TVM4850 IV
Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter - TBT4850 NV    

Langsgående / Undervisningsspråk: Engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

A Bright, Strong and Light Future with Materials - TMT4850 NV Biofuels - a Solution or a Problem? - TKP4850 NV
Computer Vision - TTK4850 IE Haltenbanken Village - TPG4851 IV
Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV Materials Surfaces: Durability, Functionality, Appearance and Perception - TMT4852 NV
Nanomechanics - TKT4854 IV Radio waves – perceived or real health threat? - TTT4851 IE
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Saving the World is not Rocket Science - BI2098 NV
Smart meters in buildings - TBA4860 IV Startup-Driven Social Innovation for Social Good - TDT4850 IE
Sustainable Energy and Society – Digital, Green Shift - TET4853 IE The personal genome - MFEL4851 MH

 

Intensive / Undervisningsspråk: norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arkitektur for helse: fremtidens smarte sykehus - AAR4912 AD
Atferdsøkonomi - SØK3801 ØK Digital formidling av fortiden - TDT4858 IE
Empirisk etikk - HLS3802 MH    
Fremtidens boliger og boligmiljø - BEIT4013 ØK Forbedre din by - AAR4914 AD
Helse-Sikkerhet-Opplæring - MFEL4862 MH Innovasjon i offentlig sektor: Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp? - ISA3800 SU
Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi - MFEL4853 MH Justismuseet – Utstillingsformer og teknologi - TDT4855 IE
Kommune 3.0, samskapningskommunene - SØK3800 ØK Kommunikasjon - EIT3005 HF
Kultur og næring - EIT3007 HF Myke teknologier - TFY4852 NV
Roten til alt ondt - MFEL4855 MH Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel - PED3800 SU
Sosiale løsninger mot antibiotikaresistens - SOS3800 SU Søvn og rytme - PSY3812 SU
Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov - MFEL4856 MH Vekst og utvikling - Politikk og økonomi - POL3801 SU
Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet - HLS3801 MH Vitenskap og fiksjon - MFEL4852 MH

 

Intensive / Undervisningsspråk: engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Become a change agent! Sustainable innovation through the use of entrepreneurial methods in different contexts TIØ4858 ØK Digital Medicine - MFEL4859 MH
Energy Transition - Thinking Green - BEIT4011 ØK Environmental communication and virtual reality - PSY3811 SU
Experiments on Human Performance in Virtual Environments - PSY3813 SU Future of wood - AAR4922 AD
Innovation in health care - MFEL4850 MH    
Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the Media - POL3802 SU North by Northeast: A free Passage from Norway to China - AAR4918 AD
Visitors involvement in Cultural Heritage Preservation and Valorization - AAR4911 AD Traffic safety - a local and global problem - PSY3807 SU

 

 

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående / Undervisningsspråk: norsk 

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Framtidens folkehelsearbeid Geir V. Berg MH MFEL4861

 

Langsgående / Undervisningsspråk: engelsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Autonomus transport Terje Stafseng AD IMT4000
Digital Communities and welfare Basel Katt/Stewart Kowalski IE IMT4016
Sustainable factory of the Future Geir Ringen
Nina Tvenge
IV TØL4025

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående / Undervisningsspråk: engelsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Future jobs Bjørn Magne Hatlø ØK AM500118
Making money from waste Paula Rice
Richard Glavee-Geo
ØK AM500218

Oceanic Recreation

Anders Ulstein IE IE509118
Sustainable value creation in Ocean Space Vilmar Æsøy
Børge Heggen Johansen
IV IP509118

Infoboks landsbyvalg

Valg av landsby

Praktisk informasjon om hvordan å melde inn landsbyønsker finner du på innsida-siden for EiT-studenter.

Hva kan jeg tenke på når jeg skal melde inn landsbyønsker?

Velg landsbyer med tema som vekker din interesse eller nysgjerrighet. EiT kan være en mulighet til å jobbe med problemområder som engasjerer deg, og du får anledning til å lære mer om landsbytemaet gjennom arbeidet med prosjektet. Trykk her for å lese om prosjektarbeid og landsbytema i EiT.

Utforsk også landsbyer med tema som ikke virker å være tett opp til eget fagfelt. Tidligere studenter og faglærere melder at de kunne ønsket seg større tverrfaglighet i landsbyene. Studentenes landsbyvalg er en av flere faktorer som påvirker hvor tverrfaglig landsbyene blir. Dersom flere velger landsbyer med tema som virker lenger unna eget fagfelt kan tverrfagligheten i landsbyene bli større.

Landsbytemaene er ofte så komplekse at alle fagområder på NTNU kan bidra med løsninger, og EiT kan sees på som en mulighet til å få brukt din kompetanse på tema du vanligvis ikke arbeider med.