Landsbyer 2020

Landsbyer 2020Her finner du informasjon om landsbyene som tilbys våren 2020.

Klikk deg inn på din studieby for å se mer om landsbyene som tilbys ved ditt studiested.


Landsbyer 2020

Her finner du alle landsbyer som tilbys i Trondheim våren 2020. Du finner en utdypende presentasjon av hver landsby ved å trykke på landsbyen i tabellen under.

Langsgående / Undervisningsspråk: Norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arktis - TBA4862 IV
Autoferge - TTK4851 IE Betonginnovasjon - TKT4851 IV
Bidrar NTNU til bærekraft? - TIØ4857 ØK Biomaterialer og helse - TMT4853 NV
Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon - BI2097 NV Bærekraftig IoT - TFE4852 IE
Bærekraftig prosessindustri - TKP4852 NV Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data? - TMA4851 IE
Digital formidling av fortiden - TDT4858 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon - TET4854 IE Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring - TGB4855 IV
Forbruk - design - livsstil - EIT3006 HF Fortalt digitalt - EIT3014 HF
Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer - TBA4860 IV Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Fremtidens læringsmiljøer - PED3802 SU Global oppvarming - TMA4852 IE
Grønn omstilling- BEIT4014 ØK Grønn verdiskapning og samfunnsansvar - TIØ4853 ØK
Havbruk - teknologi på biologiens premisser - TMR4853 IV Havromsteknologi - TMR4850 IV
Hybrid modellering og analyse - TTK4853 IE Idrettsteknologi - TBA4851 IV
Innovasjon for en bedre verden - TIØ4859 ØK Innovasjonskompetanse - Fremtidens kjernekompetanse - BEIT4010 ØK
Innovative idrettsanlegg - TBA4856 IV Innovativ bytransport - TBA4861 IV
IT-styring av moderne lastebiler - TDT4856 IE Kommersialisering av teknologi - TIØ4851 ØK
Konstruksjoner i kalde klima - TKT4855 IV Kunnskap om sårbare og lovende hav- EIT3017 HF
Lyd i hverdagen - Helsefremmede eller skadelig? - TTT4850 IE Maskinlæring - TTK4852 IE
Matavfall som ressurs - TPD4850 AD Miljøpåvirkning og helse - KJ2095 NV
Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer - TFY4853 NV Nanomekanikk - TKT4854 IV
Prosjektlandsbyen - TIØ4850 ØK Punktlig og effektiv jernbane - TBA4853 IV
Romteknologi – Vil du se på jordkloden, eller dyrke grønnsaker på Mars? - TFE4850 IE SimsalaBIM - TBA4859 IV
Smart energibruk - TEP4851 IV Smarte byer som et komplekst system - TDT4857 IE
The Big Bang of Internet - TIØ4852 ØK Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening - PED3801 SU
VR-landsbyen - TPG4850 IV Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland - TVM4850 IV
Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter - TBT4850 NV Automatisering og samfunnet - TTK4850   IE

Langsgående / Undervisningsspråk: Engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

A Bright, Strong and Light Future with Materials - TMT4850 NV Biofuels - a Solution or a Problem? - TKP4850 NV
Blue Planet: Ocean literacy for a more sustainable, healthier World - TBA4863 IV Food for the future - TMAT4850 NV
Haltenbanken Village - TPG4851 IV Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Materials Surfaces - Surface Materials - TMT4852 NV Ocean Justice - AAR4923 AD
Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV Radio waves – perceived or real health threat? - TTT4851 IE
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Saving the World is not Rocket Science - BI2098 NV Software for sustainable development and innovation - TDT4850 IE
Solar and Storage – Digital Electrical Energy for Emerging Countries and Future - TET4853 IE The personal genome - MFEL4851 MH
What makes climate change policies acceptable? - PSYXXXX SU

 

Intensive / Undervisningsspråk: norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Arkitektur for ikke-arkitekter - AAR4911 AD Arkitektur for helse - fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem - AAR4912 AD
Atferdsøkonomi - "Nudging" - SØK3801 ØK Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team - TIØ4856 ØK
Bærekraftig utvikling i havet - DID3803 SU Empirisk etikk - HLS3802 MH
Energiutfordringer for en bærekraftig fremtid - TET4850 IE Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter - PED3804 SU
Forbedre din by - AAR4914 AD Fremtidens boliger og bomiljø - BEIT4013 ØK
Helse-Sikkerhet-Opplæring - MFEL4862 MH Inkludering i arbeidslivet - ISA3801 SU
Innovasjon i offentlig sektor: Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp? - ISA3800 SU Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi - MFEL4853 MH
Justismuseet - utstillingsformer og teknologi - TDT4855 IE Kommune 3.0, samskapningskommunene - SØK3800 ØK
Kommunikasjon - EIT3005 HF Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur - PED3803 SU
Myke teknologier - TFY4852 NV Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens - SOS3800 SU
Skaping av fremtidens helsetjeneste - BEIT4012 ØK Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel - PED3800 SU
Skreddersydd biologi - Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten - BT3801 NV Tre for fremtiden - AAR4922 AD
Vekst og utvikling - Politikk og økonomi - POL3801 SU Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet - HLS3801 MH
Visuell helse - MFEL4856 MH

 

Intensive / Undervisningsspråk: engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Become a change agent! Sustainable innovation through the use of entrepreneurial methods in different contexts TIØ4858 ØK Digital Medicine - MFEL4859 MH
Energy Transition - Thinking Green - BEIT4011 ØK Environmental communication and virtual reality - PSY3811 SU
Experimental investigation of human psychophysiology - PSY3813 SU Innovation in health care - MFEL4850 MH
Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the Media - POL3802 SU North by Northeast: A free Passage from Norway to China - AAR4918 AD
Roof of all evil - MFEL4855 MH Science and fiction - MFEL4852 MH

 

 

Langsgående virtuelle landsbyer

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arktis - TBA4862 IV

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående / Undervisningsspråk: engelsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Autonomus transport Terje Stafseng AD IMT4000
Digital Communities and welfare Basel Katt IE IMT4016
Sustainable factory of the Future Nina Tvenge IV TØL4025

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående / Undervisningsspråk: engelsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Future jobs Bjørn Magne Hatlø ØK AM500118
Making money from waste Paula Rice
Richard Glavee-Geo
ØK AM500218

Oceanic Recreation

Anders Ulstein IE IE509118
Sustainable value creation in Ocean Space Vilmar Æsøy
Børge Heggen Johansen
IV IP509118

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Virtuelle landsbyer / Undervisningsspråk: 

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
       

Infoboks landsbyvalg

Valg av landsby

Praktisk informasjon om hvordan å melde inn landsbyønsker finner du på innsida-siden for EiT-studenter.

Hva kan jeg tenke på når jeg skal melde inn landsbyønsker?

Velg landsbyer med tema som vekker din interesse eller nysgjerrighet. EiT kan være en mulighet til å jobbe med problemområder som engasjerer deg, og du får anledning til å lære mer om landsbytemaet gjennom arbeidet med prosjektet. Trykk her for å lese om prosjektarbeid og landsbytema i EiT.

Utforsk også landsbyer med tema som ikke virker å være tett opp til eget fagfelt. Tidligere studenter og faglærere melder at de kunne ønsket seg større tverrfaglighet i landsbyene. Studentenes landsbyvalg er en av flere faktorer som påvirker hvor tverrfaglig landsbyene blir. Dersom flere velger landsbyer med tema som virker lenger unna eget fagfelt kan tverrfagligheten i landsbyene bli større.

Landsbytemaene er ofte så komplekse at alle fagområder på NTNU kan bidra med løsninger, og EiT kan sees på som en mulighet til å få brukt din kompetanse på tema du vanligvis ikke arbeider med.