Landsbyer 2021

Landsbyer 2021Her finner du informasjon om landsbyene som tilbys våren 2021.

Klikk deg inn på din studieby for å se mer om landsbyene som tilbys ved ditt studiested.


Landsbyer 2021

Her finner du alle landsbyer som tilbys i Trondheim våren 2021. Du finner en utdypende presentasjon av hver landsby ved å trykke på landsbyen i tabellen under.

Langsgående virtuelle. Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

 

Langsgående campusbaserte / Undervisningsspråk: Norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arktis - TBA4862 IV
Autoferge - TTK4851 IE Automatisering og samfunnet - TTK4850 IE
Betonginnovasjon - TKT4851 IV Bidrar NTNU til bærekraft? - TIØ4857 ØK
Biomaterialer og helse - TMT4853 NV Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon - BI2097 NV
Bærekraftig IoT - TFE4852 IE Bærekraftig prosessindustri - TKP4852 NV
Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data? - TMA4851 IE Digital formidling av fortiden - TDT4858 IE
Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon - TET4854 IE Explainable artificial intelligence - TTK4853 IE
Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring - TGB4855 IV Forbruk - design - livsstil - EIT3006 HF
Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer - TBA4860 IV Fremtidens læringsmiljøer - PED3802 SU
Global oppvarming - TMA4852 IE Grønn omstilling- BEIT4014 ØK
Grønn verdiskapning og samfunnsansvar - TIØ4853 ØK Havbruk - teknologi på biologiens premisser - TMR4853 IV
Havromsteknologi - TMR4850 IV Idrettsteknologi - TBA4851 IV
Infrastruktur i Arktis - TKT4855 IV    
Innovasjon for en bedre verden - TIØ4859 ØK Innovasjonskompetanse - Fremtidens kjernekompetanse - BEIT4010 ØK
Innovative idrettsanlegg - TBA4856 IV Innovativ bytransport - TBA4861 IV
IT-styring av moderne lastebiler - TDT4856 IE Kommersialisering av teknologi - TIØ4851 ØK
Infrastruktur i Arktis - TKT4855 IV Kunnskap om sårbare og løfterike hav - Havets betydning og framtid som ressursgrunnlag- EIT3017 HF
Lyd i hverdagen - Helsefremmede eller skadelig? - TTT4850 IE Maskinlæring - TTK4852 IE
Matavfall som ressurs - TPD4850 AD Miljøpåvirkning og helse - KJ2095 NV
Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer - TFY4853 NV Nanomekanikk - TKT4854 IV
Punktlig og effektiv jernbane - TBA4853 IV Romteknologi – Vil du se på jordkloden, eller dyrke grønnsaker på Mars? - TFE4850 IE
SimsalaBIM - TBA4859 IV Smart energibruk - TEP4851 IV
Smarte byer som et komplekst system - TDT4857 IE The Big Bang of Internet - TIØ4852 ØK
Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening - PED3801 SU VR-landsbyen - TPG4850 IV
Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland - TVM4850 IV Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter - TBT4850 NV


Langsgående campusbaserte / Undervisningsspråk: Engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

A Bright, Strong and Light Future with Materials - TMT4850 NV Biofuels - a Solution or a Problem? - TKP4850 NV
Blue Planet: Ocean literacy for a more sustainable, healthier World - TBA4863 IV The future of your meal - TMAT4850 NV
Haltenbanken Village - TPG4851 IV Materials Surfaces - Surface Materials - TMT4852 NV
Ocean Justice - AAR4923 AD Radio waves – perceived or real health threat? - TTT4851 IE
Saving the World is not Rocket Science - BI2098 NV Software for sustainable development and innovation - TDT4850 IE
Designing in Urban Natures - TPD4852 AD Solar and Storage – Digital Electrical Energy for Emerging Countries and Future Power Systems - TET4853 IE

 

Intensive campusbaserte / Undervisningsspråk: norsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Arkitektur for ikke-arkitekter - AAR4911 AD Arkitektur for helse - fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem - AAR4912 AD
Atferdsøkonomi - "Nudging" - SØK3801 ØK Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team - TIØ4856 ØK
Bærekraftig utvikling i havet - DID3803 SU Empirisk etikk - HLS3802 MH
Energiutfordringer for en bærekraftig fremtid - TET4850 IE Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter - PED3804 SU
Forbedre din by - AAR4914 AD Fremtidens boliger og bomiljø - BEIT4013 ØK
Helse-Sikkerhet-Opplæring - MFEL4862 MH Inkludering i arbeidslivet - ISA3801 SU
Innovasjon i offentlig sektor: Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp? - ISA3800 SU Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi - MFEL4853 MH
Justismuseet - utstillingsformer og teknologi - TDT4855 IE Kommune 3.0, samskapningskommunene - SØK3800 ØK
Kommunikasjon - EIT3005 HF Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur - PED3803 SU
Myke teknologier - TFY4852 NV Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens - SOS3800 SU
Skaping av fremtidens helsetjeneste - BEIT4012 ØK Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel - PED3800 SU
Skreddersydd biologi - Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten - BT3801 NV Tre for fremtiden - AAR4922 AD
Vekst og utvikling - Politikk og økonomi - POL3801 SU Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet - HLS3801 MH
Visuell helse - MFEL4856 MH

 

Intensive campusbaserte / Undervisningsspråk: engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Become a change agent! Sustainable innovation through the use of entrepreneurial methods in different contexts TIØ4858 ØK Digital Medicine - MFEL4859 MH
Energy Transition - Thinking Green - BEIT4011 ØK Environmental communication and virtual reality - PSY3811 SU
Experimental investigation of human psychophysiology - PSY3813 SU Innovation in health care - MFEL4850 MH
Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the Media - POL3802 SU North by Northeast: A free Passage from Norway to China - AAR4918 AD
Root of all evil - MFEL4857 MH Science and fiction - MFEL4852 MH

 

 

Samlingsbaserte landsbyer - kun for master i fagdidaktikk 

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanse - DID3801 SU Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet- DID3802 SU
Helse, aktivitet og livsmestring - DID3800 SU

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående campusbasert. Undervisningsspråk: engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Autonomous Future - IMT4000 AD Visual Appearance reproduction using 3D printing techniques / Challenges and Opportunities - IMT4310 IE

Langsgående virtuelle. Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk 

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående campusbasert. Undervisningsspråk: engelsk

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Making money from waste - AM500218 ØK Oceanic Recreation - IE509118 IE
Sustainable value creation in Ocean Space - IP509118 IV


Langsgående virtuelle. Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk 

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, ØK = Fakultet for økonomi

Langsgående virtuelle. Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk 

Landsbynavn

Fakultet

Landsbynavn

Fakultet

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Infoboks landsbyvalg

Valg av landsby

Praktisk informasjon om hvordan å melde inn landsbyønsker finner du på innsida-siden for EiT-studenter.

Hva kan jeg tenke på når jeg skal melde inn landsbyønsker?

Velg landsbyer med tema som vekker din interesse eller nysgjerrighet. EiT kan være en mulighet til å jobbe med problemområder som engasjerer deg, og du får anledning til å lære mer om landsbytemaet gjennom arbeidet med prosjektet. Trykk her for å lese om prosjektarbeid og landsbytema i EiT.

Utforsk også landsbyer med tema som ikke virker å være tett opp til eget fagfelt. Tidligere studenter og faglærere melder at de kunne ønsket seg større tverrfaglighet i landsbyene. Studentenes landsbyvalg er en av flere faktorer som påvirker hvor tverrfaglig landsbyene blir. Dersom flere velger landsbyer med tema som virker lenger unna eget fagfelt kan tverrfagligheten i landsbyene bli større.

Landsbytemaene er ofte så komplekse at alle fagområder på NTNU kan bidra med løsninger, og EiT kan sees på som en mulighet til å få brukt din kompetanse på tema du vanligvis ikke arbeider med.