Helse-Sikkerhet-Opplæring

Helse-Sikkerhet-Opplæring

Ansatte i helsevesenet opplever stadig oftere å bli utsatt for vold og trusler og ved St.Olavs hospital i Trondheim må politiet tilkalles flere ganger i uken. Innen somatiske avdelinger og psykiatriske avdelinger opplever helsepersonell og ansatte trusler som utfordrer deres trygghet på jobben.  

Å arbeide i helsevesenet krever derfor mer opplæring og arbeid med å øke sikkerhet og skape trygge arbeidsforhold. Dette er noe som krever oppmerksomhet innen alle helserelaterte profesjoner som skal yte helsehjelp. Hvilke helsemessige, opplæringsmessige arbeidsmiljømessige og økonomiske implikasjoner får dette for helsevesenet? Hvilke mål og arbeidsforhold bør vi tilstrebe og hvordan kan vi nå disse målene?  

Relevant kompetanse

Masterstudenter fra alle fakultet ønskes velkommen og det er ønskelig med størst mulig grad av tverrfaglighet i gruppene. Foruten tverrfaglig kompetanse, søker denne landsbyen også de studentene som liker å kombinere kunnskap og kreativitet. Du bør være en pådriver og åpen for å lære mer ved selvstudier og av andre. Å spille på lag- ved å arbeide i team for å oppnå felles resultater er derfor en av de sentrale målsetningene med denne landsbyen.

Om Landsbyen

Eksterne samarbeidspartnere: Landsbyen samarbeider med representanter for Regional sikkerhetsavdeling, helseøkonomer, eksperter innen HMS og fagmiljø ved St.Olavs Hospital. De eksterne aktørene kommer til å presentere noen utfordringer og problemområder for dere i oppstarten av hver uke. Det er dere studenter som velger hvilket prosjekt dere ønsker å arbeide med utfra en liste av forslag som blir utdelt på gruppe-samlingene. Det er aktuelt å arbeide med små survey undersøkelser for å samle relevant informasjon fra ulike arbeidsmiljøer.

Veiskilt med to piler påskrevet "Safe" og "Risky"


Fakta om landsbyen - MFEL4862

Emnekode: MFEL4862
Landsbytittel: Helse-Sikkerhet-Opplæring
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Hans M. Nordahl
Kontaktinformasjonhans.nordahl@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.