Explainable Artificial Intelligence

Explainable Artificial Intelligence

Forelesninger og plenumsaktiviteter vil foregå på engelsk, men det vil være mulig å levere grupperapport og prosjekt på norsk.

Nye og raske framskritt innen kunstig intelligens lover flere fordeler for samfunnet i nær framtid.

Kunstig intelligens er å finne overalt og er banebrytende for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandelen, bank og energi. I følge en nylig europeisk studie kan kunstig intelligens bidra med opptil 13,3 billioner euro til den globale økonomien innen 2030; 5,6 billioner euro fra økt produktivitet og 7,73 billioner euro knyttet til forbrukeropplevelser.

For å kunne distribuere kunstig intelligens til sosiale miljø, industri, samfunnskritiske- og forretningstekniske applikasjoner, er det behov for å sikre følgende kvaliteter:

  • Pålitelighet og forståelighet
  • Kraftig nok til å operere i sanntid
  • Generaliserbar for uventede og nye scenarioer
  • Kontinuerlig selvutviklende med tid

For å sikre dette har vært mye fokus på «Explainable Artificial Intelligence», som krever tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra et bredt spekter av fagfelt som matematikk, informatikk, samfunnsvitenskap, filosofi, økonomi og mange flere.

Relevant kompetanse

Maskinlæring, samfunnsvitenskap, etikk, matematikk, filosofi, statistikk og informatikk.


Fakta om landsbyen - TTK4853

Emnekode: TTK4853
Landsbytittel: Explainable Artificial Intelligence
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Adil Rasheed
Kontaktinformasjon: adil.rasheed@ntnu.no
Undervisningsår: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Viktig informasjon om EiT:

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.