Hybrid modellering og analyse

Hybrid modellering og analyse

Hybrid Modellering og Analyse er en ny modelltilnærming som prøver å kombinere tolkbarhet, robusthet og forståelse av fysikkbasert modellering med nøyaktighet, effektivitet og automatiske strukturidentifikasjonsevner for avanserte datastyrte maskinlærings- og kunstige intelligensalgoritmer. Den nye tilnærmingen er etterspurt i applikasjoner der overvåkning i sanntid, nøyaktighet og sikkerhet er av største betydning. Deltakerne i denne landsbyen skal, som vist i venndiagrammet, jobbe med skjæringspunktene mellom big data, fysikkbasert modellering og datastyrt modellering. Tilnærmingen tar for seg noen av de viktigste bekymringene som transparens, forklarbarhet og usikkerhetskvantifisering forbundet med ML og AI.

Relevant kompetanse

Maskinlæring, statistikk, kybernetikk, matematikk, programmering, samfunnsvitenskap, visualisering, high performance computing.


 

Om landsbyen

 • Bakgrunn: Med den nylige digitaliseringsalderen øker behovet for transparente, sanntids og nøyaktige modelleringsmetodologier, og hybridmodellering og analyse blir sett på som en kandidat som fyller dette gapet.
 • Ekte prosjekter: Enorme data fra simulering av vind i komplekst norsk terreng er tilgjengelige å jobbe med. Team kan bruke disse dataene til å utvikle hybridmodeller. I tillegg kan numeriske simulatorer gis studentene for å syntetisere data i henhold til behovene.
 • Forventninger til studentene i landsbyen: Å demonstrere kraften til hybridmodeller ved å utvikle med nøyaktige sanntids modelleringsverktøy.
 • Eksempler på forskningsspørsmål studentgruppene kan bruke som utgangspunkt:
 • Utvikle kraftige algoritmer for online datakomprimering i sanntid
 • Utvikle et sanntids strømprognosesystem
 • Utvikle visualiseringsverktøy for å visualisere bigdata
 • Å bygge en digital tvilling av en vindpark på land

 


Fakta om landsbyen - TTK4853

Emnekode: TTK4853
Ladsbytittel:
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Adil Rasheed
Kontaktinformasjon: adil.rasheed@ntnu.no
Undervisningsår: Vår 2020
Undervisningssted: Trondheim

Viktig informasjon om EiT:

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.