Krisevitenskap x Vitenskap i krise

Krisevitenskap x Vitenskap i krise

Hvorfor vil vi ikke høre på forskere? Vi mangler ikke eksperter i fag som epidemiologi eller klimaforskning. Vi mangler heller ikke innsikt i hvordan klima bidrar inn på andre humanitære kriser, som migrasjon og hungersnød. Så hvorfor har vi ikke gjort noe med dette enda? Hvorfor er det slik at vi hver dag lytter til ekspertenes rop etter endring, men likevel skjer det ingenting? I dag sitter vi på endeløst med data om klimaendringer, epidemier, og økte flyktningstrømmer, i tillegg har vi ulike bevis på hvordan disse problemene best kan løses. Vi har også masse kunnskap om hvordan vi kan forklare vitenskapelige argument, og hva som må til for å skape effektive kampanjer. Så langt, har veldig få satt sammen disse tre sfærene for å skape et skjæringspunkt som kan skape endring, forbedre samfunn og verden - men sammen, i denne landsbyen, skal vi gjøre nettopp dette.

Woman screaming in a megaphone. Photo

Relevant kompetanse

Denne landsbyen vil dra nytte av teknologisk, vitenskapelig, og ikke minst filosofisk, historisk, og litterær ekspertise for å innovere og skape de mest banebrytende ideene for nyskapning og endring, og koble dette inn mot teori om hvordan slike ideer best kan gjennomføres. Emneansvarlig og landsbyleder har kunnskap om kvantitativ analyse, en PhD i litteratur og erfaring fra Institutt for Design ved NTNU. I tillegg har hun samt forskningskompetanse i Science and Technology Studies og erfaring med undervisning av forberedende kurs til medisinutdanning og sykepleie. Med en slik tverrfaglig bakgrunn, er naturligvis et mangfold av perspektiver velkommen til å delta. All slags kompetanse, interesser og studier oppfordres til å delta i denne landsbyen (med flere perspektiver har vi flere verktøy å jobbe med!), og alle studenter, uavhengig av studiebakgrunn, skal føle seg komfortable i dette tverrfaglige miljøet.

Om landsbyen

Sammen skal vi diskutere case studies som illustrerer effektive, så vel som ikke effektive, eksempler på vitenskapelig kommunikasjon. Vi skal også studere forskning om hvordan vitenskapelige kommunikasjon fungerer i teori. Deretter, skal vi sammen, og basert på hele gruppens interesser, bestemme hvilket problem vi ønsker å takle. Resten av kurset vil fokusere på å undersøke hva som hindrer kommunikasjon for problemområdet vi har valgt oss, samt utvikle en ny tilnærming for å løse problemet (det kan være en oppfinnelse, en kommunikasjonsstrategi, en kampanje eller noe helt annet. Hva vi lager sammen bestemmes til syvende og sist ut fra hvor våre kreative, tverrfaglige vurderinger fører oss).

 

Fakta

 • Emnekode: TPD4852
 • Landsbytittel: Krisevitenskap x Vitenskap i krise
 • Type: Langsgående
 • Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Kari Nixon
 • Kontaktinformasjon: kari.nixon@ntnu.no
 • Undervises: Våren 2024
 • Undervisningssted: Trondheim
 • Vertsfakultet: AD

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.