Innovasjon i offentlig sektor:

Innovasjon i offentlig sektor:

– Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp?

Fotomontasje. llustrasjon.

Mange familier lever i en sammensatt og kompleks livssituasjon. Hverdagen kan være preget av en blanding av arbeidsledighet, dårlig økonomi, dårlige boforhold, foreldre og barn som har fysiske, psykiske eller andre funksjonsnedsettelser.  Samtidig viste forsknings at nettopp disse familiene ikke får adekvat hjelp fra hjelpeapparatet. 

Vi ønsker derfor at dere som studenter i denne landsbyen skal ha et innovasjonsfokus for å se på om det er mulig å arbeide i forhold til disse familiene på en annen måte – ny måte – slik at situasjonen kan stabilisere – gjøre hverdagslivet med levelig?

Relevant kompetanse 

Landsbyens innovasjonsfokus krever en tverrfaglig tilnærming. Landsbyen vil derfor være relevant for studenter knyttet til for eksempel:

 • sosialfaglige
 • pedagogiske
 • psykologiske
 • sosiologiske
 • helsefaglige
 • økonomiske
 • statsvitenskapelige
 • arkitektoniske 

Om landsbyen 

Grønn ytterdør. Foto.

Landsbyen er en videreutvikling av Erasmus+-prosjektet «Learning to Innovate with Families», (LIFE). LIFE hadde som hensikt å prøve å anvende andre perspektiver på forståelsen av disse familiene, samt fokusere på familiens egen oppfatning av sin egen situasjon.  I landsbyen vil vi fortsette denne innovasjonsideen, men i større grad legge vekt på hvordan en tverrfaglig tilnærming kan være med på å styrke familiens livssituasjon. 

Studentene som deltar i landsbyen vil være med på å planlegge og gjennomføre innovasjonsprosesser for familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner. Det er lagt opp til et tett samarbeid med Trondheim og Malvik kommune. Arbeidet i landsbyen vil både komme familiene og samfunnet til nytte. 

Arbeidet vil bli organisert i tverrfaglige grupper, og i samarbeid med Malvik og Trondheim kommune vil arbeidet ta utgangspunkt i konkrete familiers livssituasjon. Fellesseminarer med profesjonelle fra kommunene vil derfor stå sentralt. 

Inngangsparti med ytterdør og blomsterkrukker. Foto.

Hver familie som landsbyen arbeider med blir definert som et prosjekt. Den kunnskapen som genereres gjennom landsbyen kan være et utgangspunkt for en mulig masteroppgave. Videre vil landsbyen gi deltakerne kompetansemessig fortrinn når en skal ut i arbeidslivet. Studentene som deltar vil få en betydelig kompetanse på samarbeidskompetanse, og innovasjonsarbeid, samt ett profesjonelt nettverk i kommunene som er tilknyttet landsbyen.


Fakta om landsbyen – ISA3800

Emnekode: ISA3800
Landsbytittel: Innovasjon i offentlig sektor: – Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp?
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyledere: Willy Lichtwarck og Lena Augusta Ulfseth
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.